CDA-raadslid Janneke van Kruistum – Belo wil helderheid krijgen over lange wachtlijsten bij Curium, een gespecialiseerde organisatie voor jeugd GGZ. In diverse krantenberichten werd hier melding van gedaan.Voor het raadslid reden om met informatieve vragen aan de gemeente de exacte omvang van het probleem in beeld te krijgen.

“Het is niet de eerste keer dat er zorgen worden geuit over lange wachtlijsten binnen de jeugd GGZ”, meldt Van Kruistum. “Al in september 2015 gaf de Landelijke Huisartsen Vereniging aan dat huisartsen in Nederland bezorgd zijn over deze wachtlijsten.”

Naast de wachtlijst bij Curium, wil CDA Katwijk ook weten hoe het met de wachtlijsten bij andere GGZ instellingen zit. Daarbij gaat het vooral om de wachttijd na het eerste intakegesprek, bijvoorbeeld de tijd die kinderen moeten wachten tot verdere diagnostiek en/of behandeling plaatsvindt. Van Kruistum: “Het is reden tot ongerustheid als de tussenliggende periode tussen intake en diagnostiek te lang duurt. In crisissituaties zit er niets anders op dan dat de huisarts hulp moet bieden. De kwaliteit van de zorg mag wat het CDA betreft niet door wachtlijsten in het geding komen.”