Op Oudejaarsdag bezochten de wethouder en enkele raads- en bestuursleden van het CDA Katwijk de politie, de brandweer en de gemeentelijke opsporingsambtenaren met oliebollen en appelflappen.

Zij wilden hen hiermee succes wensen bij hun inzet op Oudejaarsdag en -nacht. De hulpverleners leveren een onmisbare bijdrage aan een feestelijke én veilige jaarwisseling. De lekkernijen werden ook dit jaar beschikbaar gesteld door Bakkerij Van Maanen.

Tijdens het bezoek aan de brandweer werd tevreden teruggekeken op het samengaan van de vrijwillige brandweerkorpsen uit onze gemeente met de brandweer Hollands Midden, twee jaar geleden. De animo voor de vrijwillige brandweer in Katwijk is nog altijd ruim voldoende. Uittredende ouderen worden opgevolgd door enthousiaste jongeren. Katwijk kan trots zijn op haar vrijwillige brandweerkorpsen!

Met de gemeentelijke opsporingsambtenaren werd gesproken over het handhaven op overlast door vuurwerk en op het afsteken van illegaal vuurwerk. Ook het parkeerbeleid en het honden(poep)beleid kwamen ter sprake. Afgelopen jaar heeft het CDA zich sterk gemaakt voor een beter gemeentelijk hondenbeleid. Handhaving van de aanlijn- en opruimplicht vormt een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Vorig artikelFedde Jonkman in ‘Onder Vuur’
Volgend artikelGB: Licht in plaats van Lampen?