Er wordt overwogen om in Katwijk toch speciale Attentie WhatsApp (buurt)preventie bordjes te plaatsen. Dat blijkt uit antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders op vragen van het CDA-raadslid Irene van der Plas.

“Als deze bordjes op zorgvuldig gekozen locaties worden geplaatst, kan dat bijdragen aan de zichtbaarheid van de WhatsAppgroepen. Dit kan in combinatie met stickers elkaar versterken, terwijl tegelijkertijd ongewenste wildgroei en het steeds verplaatsen en bijplaatsen van borden in de openbare ruimte wordt voorkomen”, aldus het college. Dit betekent dat de gemeente, die tot nu toe aanvragen voor een WhatsApp-bord afwees, haar beleid op dit punt gaat aanpassen. In nauw overleg met de politie wordt bekeken hoe dit precies vorm moet krijgen.

Van der Plas, die zich onlangs verbaasde over het negatieve antwoord dat volgde op het verzoek van de buurt WhatsApp-groep Schutterswei om een dergelijk bordje te mogen plaatsen, juicht deze versoepelde houding van de gemeente toe. “Het CDA staat ervoor dat inwoners mee bepalen wat belangrijk is voor de veiligheid en leefbaarheid van hun wijk. Wij willen dat burgerinitiatieven als een WhatsApp Buurtpreventiegroep door de gemeente worden gestimuleerd en ondersteund. Daar hoort het verzoek voor het plaatsen van een WhatsApp-bordje ook bij.”

De Katwijkse politie erkende eerder al blij te zijn met het fenomeen buurtpreventie. In een poll op twitter stelde de Politie Katwijk begin deze maand de vraag: Wat vindt u, wel of geen Whatsapp borden aan het begin van een wijk waar een WhatsApp groep actief is? Dat leverde duidelijke cijfers op: 66% koos voor wel WhatsApp borden en 34% zag deze borden liever niet verschijnen.

Van der Plas heeft er alle vertrouwen in dat uit het overleg tussen gemeente en politie heldere afspraken volgen over de plaatsing van WhatsApp bordjes. “Lukraak plaatsen van borden is niet handig”, vindt Van der Plas ook, “maar de op te stellen spelregels moeten wel recht doen aan de verzoeken die vanuit de verschillende wijken opklinken. Het CDA zal erop toezien dat dit tijdig gebeurt.”

Buurt WhatsApp-bordje

Comments

comments

DELEN