Wat het CDA betreft wordt de rijrichting van de Louwestraat in het centrum van Katwijk aan Zee omgedraaid. Raadslid Adger van Helden pleitte hiervoor bij de bespreking van de herinrichtingsvoorstellen van Princestraat en Andreasplein.

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel en de wethouder zal dit in november met de bewoners gaan bespreken.

De in- en uitgang van de Louwestraat is nu via het Andreasplein, aan de kant van het Baljuwplein staan paaltjes. Het CDA-raadslid vindt dat de paaltjes verplaatst moeten worden naar de overgang met het Andreasplein. “Dit heeft meerdere voordelen,” licht Van Helden toe, “er hoeft veel minder verkeer over het plein waardoor dit nog meer autoluw kan worden én er ontstaat ook meer ruimte voor terrassen. Daarmee krijgen we een prettiger plein om te verblijven.” Een bewoner van de Louwestraat liet de CDA-fractie daarnaast zien dat de Louwestraat en Schippersdam zo zelfs beter bereikbaar zijn, zeker ook voor hulpdiensten.

“Het zou mooi zijn als we ook de Weeshuisstraat aan de zijde van het Andreasplein doodlopend kunnen maken,” vindt Adger van Helden, “dan wordt het Andreasplein echt autovrij.” Hiervoor is waarschijnlijk te weinig ruimte voor het noodzakelijke bewonersverkeer. Het is belangrijk dit vraagstuk integraal te bekijken om de impact van de te maken keuzes goed inzichtelijk te krijgen, stelde de wethouder.

Donderdagavond spreekt de gemeenteraad besluitvormend over de herinrichting van de Princestraat en het Andreasplein.