CDA dringt wederom aan op extra maatregelen Brouwerstraat

Tijdens de algemene beschouwingen afgelopen week sprak de gemeenteraad wederom over de verkeerssituatie in de Brouwerstraat.

De CDA-fractie sprak opnieuw haar zorgen uit over dit drukke stukje Rijnsburg:“De bereikbaarheid van onze gemeente staat onder druk en daardoor ook de leefbaarheid. Volgend jaar komt er verlichting door de aansluiting van Flora Holland op de A44. Maar de Brouwerstraat in Rijnsburg blijft een punt van zorg,” vindt raadslid Fedde Jonkman.

Eerder dit jaar lanceerde het CDA een tienpuntenplan voor de leefbaarheid rond deze drukke straat. Het CDA vroeg de wethouder afgelopen donderdag dan ook naar de stand van zaken. In het tienpuntenplan drong de CDA-fractie aan op meer maatregelen, waaronder het verder inrichten van de 30 km zone vanaf de Splitsing tot De Dijk, duidelijkere zebrapaden, oversteeklichten voor voetgangers, betere verlichting en verhoogde kruisingsvlakken. Jonkman: “Een aantal van deze maatregelen is vrij eenvoudig te realiseren.”

De CDA-fractie drong er bij de wethouder op aan snel de principiële beslissing te nemen om vrachtverkeer niet langer toe te staan. “Dit is noodzakelijk om de veiligheid en de leefbaarheid in de Brouwerstraat echt te bevorderen,” vindt Jonkman. De wethouder gaf aan eerst de effecten van de nieuwe aansluiting op de A44 en een nog aan te leggen rotonde in de Noordwijkerweg te willen afwachten. “Extra maatregelen blijven daarna noodzakelijk,” houdt het CDA-raadslid vol. “Wij zullen hierop blijven aandringen!”