Wie een afspraak heeft met een ambtenaar van de gemeente Katwijk, hoeft zich straks niet meer af te vragen of dat in het Heerenhuys aan de Overrijn of in het gemeentehuis aan de Julianalaan is. Het CDA is voorstander van een organisatie onder één gemeentehuisdak. “Voor iedere inwoner en ondernemer in Katwijk is het belangrijk dat de gemeentelijke organisatie zo goed mogelijk functioneert. Een gezamenlijk huis levert kansen op voor een betere samenwerking, het is efficiënter, makkelijker om een gemeenschappelijke manier van werken te krijgen en ook nog eens duurzamer en goedkoper. Daar heeft iedereen gewoon profijt van”, betoogde CDA-woordvoerder Irene van der Plas. Ook hebben de ambtenaren zelf  een duidelijke voorkeur uitgesproken voor werken op één locatie, aldus het raadslid.

Het CDA stak zes jaar geleden een stokje voor een grootscheepse uitbreiding van het raadhuis à 20 miljoen euro. Medewerkers van de gemeente die sindsdien in twee verschillende vestigingen zijn gehuisvest, worden vanaf eind 2018 op één centrale plek ondergebracht: het gemeentehuis. Het Heerenhuys verlaten betekent een besparing van € 200.000 euro op de totale gemeentelijke huisvestingskosten.

Herinrichting gemeentehuis
Om 150 ambtenaren in te schuiven, worden er de nodige aanpassingen voorgesteld wat betreft de inrichting van het gemeentehuis. Voor mindervaliden moet de toegankelijkheid ook worden verbeterd. Bovendien wordt de ontwikkeling van het digitaal werken binnen de gemeente meegenomen in de plannen. Het CDA is helder over het bedrag van 5 miljoen euro dat voor deze operatie wordt uitgetrokken. Irene van der Plas: “Het mag een onsje minder. Schrijf het woord ‘Doelmatigheid’ met grote letters boven de verdere planuitwerking en boven elke kostenraming. Kijk ook of de kantoorinrichting en het meubilair zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden.”

Koffie/thee in de publieksruimte
Speciale aandacht vroeg de CDA-fractie voor de mogelijkheid om inwoners in de publieke ruimte een kop koffie of thee aan te bieden. “Iedereen komt wel eens te vroeg voor een afspraak of moet soms even wachten, dan is wel zo gastvrij als mensen iets kunnen drinken”, meent Irene van der Plas. “Niks bijzonders, een koffieautomaat voldoet al. Zo’n voorziening zie je trouwens overal in het land in gemeentehuizen. Een kleine investering in klantvriendelijkheid”, zei Van der Plas.

Voorlopig ontwerp
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemde het CDA in met het beschikbaar stellen van een krediet om een Voorlopig Ontwerp te maken met bijbehorende ramingen. Met dit bedrag worden onder meer een aantal zorgpunten verder onderzocht en uitgewerkt. Van der Plas: “De onvoldoende parkeercapaciteit is een duidelijk probleem en ook de haalbaarheid van de voorgestelde overkapping tussen de vleugels van het gemeentehuis is een punt van aandacht. Wij zien graag dat er recht wordt gedaan aan de monumentale status van ons gemeentehuis.”

Het Voorlopig Ontwerp wordt later dit jaar verwacht voor bespreking in de gemeenteraad.

Comments

comments

DELEN