Bij het bespreken van de duurzaamheidsagenda en het energieprogramma in de afgelopen raadsvergadering pleitten de raadsleden Ralf Boland (D66) en Janneke van Kruistum (CDA) ervoor om als gemeente ook bij de mobiliteit een voorbeeldfunctie te vervullen.

Van Kruistum: “Waar is het elektrisch rijden door de gemeente in de plannen gebleven?” Wat de raadsfracties betreft zou de gemeente bij de vervanging van het wagenpark moeten inzetten op de aanschaf van elektrische auto’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om de auto’s van de GOA’s.

Wethouder Knape gaf aan dat mobiliteit belangrijk is, maar op dit moment nog geen onderdeel uitmaakt van de plannen. D66 en CDA bepleitten dit alsnog op te nemen in het programma.

Voorbeeldfuncties gemeente
D66-voorman Ralf Boland: “Rijden op elektriciteit is goed voor de luchtkwaliteit. Naast een schonere lucht, maakt het gebruik van elektriciteit ons ook minder afhankelijk van olie en gas. Deze energiebronnen zijn niet alleen meer vervuilend, maar raken ook op.”

De gemeente wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties Katwijk duurzamer maken. Zelf het goede voorbeeld geven hoort daar uiteraard bij, vinden CDA en D66.