Het CDA is positief over het voorstel om een bijdrage uit de gemeentelijke Monumentenreserve toe te kennen voor de restauratiekosten van de 26 glas-in-loodramen van de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn.

CDA-raadslid Irene van der Plas bekeek onlangs met een van de kerkrentmeesters het resultaat van de herstelwerkzaamheden in de kerk. “Een kostbare klus maar noodzakelijk om deze bijzondere ramen te behouden”, aldus Van der Plas. “Het CDA vindt de zorg voor ons erfgoed belangrijk. Dat betekent ook een bijdrage leveren bij het betalen van de rekeningen. De kerkelijke gemeente heeft zelf intussen al vele activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor de restauratie.”

Monumentenreserve
De CDA-fractie gaf verder aan zich zorgen te maken over de Monumentenreserve die behoorlijk aan het opdrogen is. Van der Plas vroeg de wethouder om snel met een globale inventarisatie van aanvragen voor aanstaande monumentenrestauraties te komen. “Dan is duidelijk wat er op ons afkomt en kan, zo nodig, de Monumentenreserve tijdig worden aangevuld.”

Landelijke monumentenborden
Ook vroeg het CDA aandacht voor het beter zichtbaar maken van historische gebouwen. “We geven veel geld uit om onze monumenten in stand te houden maar vergeten dan aandacht te besteden aan de herkenbaarheid”, merkte Irene van der Plas op. “Dat is simpel te verbeteren met het bevestigen van het nieuwe, speciale monumentenbord. Nederlandse Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn sinds twee jaar door het hele land in één oogopslag te herkennen waardoor nog meer mensen ervan kunnen genieten. Je ziet de bordjes al overal in ons land maar op de monumenten in onze dorpen helaas nog niet.”

Wethouder Knape deed de toezegging de raad nader te informeren over de mogelijkheden om met het landelijk speciaal ontwikkelde monumentenbord de aanwezigheid van rijksmonumenten én gemeentelijke monumenten in Katwijk te benadrukken.

Comments

comments

DELEN