Vorige week donderdag sprak de gemeenteraad over het bestemmingsplan Katwijk aan Zee. Er was vooral discussie over het tegengaan van overlast in de woonstraten. “Het bestemmingsplan geeft aan wat ergens wel mag en wat niet, welke bestemming een plek heeft,” licht CDA-raadslid Adger van Helden toe. “De regels moeten dus zó worden vastgelegd dat ongewenste situaties voorkomen of aangepakt kunnen worden.” Maar het nieuwe plan maakt bijvoorbeeld ook woningbouw mogelijk op de plek van de oude BMW-garage in de Varkevisserstraat.

Snel concreet plan voor meer toeristische bedden
Vele bewoners van Katwijk aan Zee hadden wensen en zorgen ingediend bij het plan. Zorgen waren er vooral over de kansen om meer toeristen in Katwijk te laten overnachten en de druk die dat geeft in woonstraten. Hierover volgt later dit jaar een nieuw debat. Van Helden: “We moeten duidelijke afspraken maken over waar we meer toeristische bedden willen hebben en in welke vorm; kleinschalige Bed and Breakfasts, pensions of bijvoorbeeld meer zomerhuisjes? Natuurlijk moet dit passen bij het karakter van Katwijk.” Om op dit beleid niet vooruit te lopen besloot de gemeenteraad de bijgebouwen achter de Boulevard, bijvoorbeeld aan de Buitensluisstraat, nog niet de bestemming Recreatiewoning te geven.

Strenger handhaven
Het grootste probleem dat bij het bestemmingsplan aan de orde kwam waren de mogelijkheden om te handhaven. Bijvoorbeeld als er arbeidsmigranten of studenten in een pension blijken te wonen. “Vakantiebedden zijn voor toeristen, niet om langdurig te verblijven,” verwoordde Adger van Helden het standpunt van de CDA-fractie. In het bestemmingsplan zijn daarom de regels verder aangescherpt. Nog dit jaar zullen afspraken gemaakt worden over een stevigere handhaving hiervan.

Met de vaststelling van het omvangrijke Bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015 is voor de komende jaren weer duidelijk wat mogelijk is en wordt het karakter van Katwijk aan Zee behouden.

Vorig artikelDe Lokalen: Integreert statushouder in onze samenleving?
Volgend artikelSamen zingen met het Urker Mannenkwartet