“Kunnen we de tijdelijke tegemoetkoming voor de huishoudelijk hulp ook in 2017 voortzetten?” Dat wilde de CDA-fractie weten van het college bij de bespreking van de begroting 2017 in de gemeenteraad afgelopen donderdag. Ook sprak CDA-fractievoorzitter Jonathan Weegink uit dat er spoedig een einde moet komen aan de discussie tussen Katwijk en het ministerie van Volksgezondheid over de WMO.

Schoon huis voor iedereen betaalbaar
Om de huishoudelijke hulp voor burgers betaalbaar te houden, wordt sinds 2015 door het Rijk een tijdelijke financiële vergoeding gegeven van 10 euro per uur. Hieraan komt per 1 januari 2017 een einde. Het CDA vindt dat van alle bijna 900 inwoners, die deze tijdelijke bijdrage ontvangen, eerst individueel moet worden bekeken hoeveel huishoudelijk hulp ze nodig hebben en of ze dat kunnen betalen. “Als blijkt dat iemand het niet kan betalen, dan moet gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing,” vindt Jonathan Weegink. “Juist inwoners met een kleine beurs kunnen de dupe worden van het wegvallen van deze tegemoetkoming. Zij lopen het risico tussen wal en schip te vallen.” Het College zegde toe dat er snel een voorstel komt om de toelage in 2017 voort te zetten, totdat duidelijk is op welke manier een financiële tegemoetkoming gegeven kan blijven worden. De CDA-fractie blijft zich onverminderd inzetten voor een schoon en leefbaar huis voor elke inwoner van de gemeente Katwijk.

Keukentafelgesprek en maatwerk
Na het opstappen van de Katwijkse Adviesraad Sociaal Domein is de gemeente Katwijk in discussie geraakt met de staatssecretaris van Volksgezondheid over de uitvoering van de WMO in Katwijk. Volgens de staatssecretaris handelt Katwijk bij de WMO niet volgens de wet. De kritiek richt zich op het ontbreken van de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening bij eenvoudige schoonmaakhulp en de wijze waarop de bijdrage in de kosten voor cliënten is geregeld. Daarnaast blijkt uit antwoorden op vragen van CDA-Tweede Kamerlid Mona Keijzer dat voor iedereen, die hulp nodig heeft, het voeren van een keukentafelgesprek wenselijk is. Fractievoorzitter Weegink benadrukte in het raadsdebat dat er snel duidelijkheid moet komen en dat Katwijk moet doen wat de wet voorschrijft.

Donderdag 24 november a.s. zal de gemeenteraad met verantwoordelijk wethouder Mostert verder spreken over de WMO. “In het belang van onze kwetsbare inwoners moet er snel duidelijkheid komen,” vindt Jonathan Weegink.

Comments

comments

DELEN