De Katwijkse Branding Surfclub (KBS) is toe aan een nieuw clubgebouw. Waar de vereniging tot afgelopen zomer haar opslag en clubhuis met zeecontainers in strandvak 5 organiseerde, ligt er nu een mooi ontwerp voor een permanente huisvesting op tafel. Afgelopen donderdag werd het raadsvoorstel in de gemeenteraad van Katwijk besproken.

Het CDA verklaarde zich bij monde van raadslid Irene van der Plas voorstander van de nieuwe accommodatie voor de KBS. “Strandsporters kunnen straks met een permanent gebouw het hele jaar door veilig en verantwoord sporten. Bovendien komt het de veiligheid ten goede. Er is meer en beter toezicht op activiteiten op het strand en in het water en ook ’s avonds is er meer sociale controle op het strand”, aldus Van der Plas. Zij wees erop dat de nieuwe, strakkere huisvesting veel beter past bij de vernieuwde Katwijkse kust en dat de club dan weer zo’n 40 jaar vooruit kan. Een belangrijk punt voor de CDA-fractie was tevens het multifunctioneel gebruik van de accommodatie. Behalve de KBS gaan het Kano Branding Team (KBT) en Beach Volleybal Club Katwijk (BCK) het strandonderkomen gebruiken.

CDA-wethouder Willem van Duijn trof een financiële regeling met de club waarbij de gemeente € 150.000 voor het nieuwe pand van de KBS beschikbaar stelt. De vereniging betaalt een kostendekkende huur en gaat zelf het onderhoud doen. Het gebouw wordt dan na 20 jaar onder voorwaarden eigendom van de KBS worden. Voorzitter Stephan Vooijs van KBS was er duidelijk over: “We kunnen niet anders zeggen dan dat de samenwerking met de wethouder en ambtenaren ons uitstekend bevallen is. Wij zien er ontzettend naar uit om ons nieuwe pand voorjaar 2016 te betrekken.”

Irene van der Plas vatte het nog eens kort samen: “Het CDA ziet de nieuwbouw van het clubhuis voor de KBS als een uitstekende aanvulling op het sportieve aanbod van sportgemeente Katwijk.”

Over twee weken zal het definitieve besluit met een hamerslag worden bekrachtigd.

Bron foto: CDA Katwijk