CDA’ers uit de hele provincie Zuid-Holland gaan zich inzetten voor energiebesparing, het gebruik van reststromen en nieuwe energievormen. Dat was de uitkomst van de CDA-conferentie over de energietransitie van afgelopen vrijdag. In Middelharnis op Goeree-Overflakkee, ‘Energy Island 2020’, kwam de CDA Bestuurdersvereniging Zuid-Holland bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen.

Tijdens de conferentie spraken verschillende experts over onderwerpen met betrekking tot duurzame energie en de energietransitie. Onder hen de Gelderse CDA-gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, die de Energiekansenkaart toelichtte. De Energiekansenkaart is een kaart van een regio die aangeeft welke duurzame energiebronnen al aanwezig zijn, en welke kansen er nog zijn voor energiebesparing voor het betreffende gebied. Dit overzicht biedt heel concrete handvatten voor het voeren van het gesprek over hoe in een regio te komen tot een transitie naar duurzame energie.

De conferentie eindigde met het gezamenlijk opstellen van een motie door alle deelnemers. De motie onderstreept het belang van een Energiekansenkaart voor iedere gemeente in Zuid-Holland. Ook spreken de ondertekenaars hiermee uit zich in te gaan zetten voor een Energiekansenkaart voor hun eigen gemeente. De motie zal door alle Zuid-Hollandse CDA-fracties in de eigen gemeente worden ingediend.

CDA-Statenlid Ellen Verkoelen, een van de organisatoren van de conferentie, was tevreden met de motie. “Het is goed te zien dat gemeentelijke CDA-fracties in heel Zuid-Holland doordrongen zijn van de noodzaak van een energietransitie. Met de motie en de Energiekansenkaart kunnen we in heel Zuid-Holland concrete stappen zetten in de overgang naar duurzame energie.”