De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen donderdag met een grote meerderheid van stemmen de Retailvisie Leidse Regio vastgesteld. Hoewel er in Leiden nog wordt geworsteld met dit regionale winkelplan, wacht Katwijk niet op de besluitvorming van de buurgemeente maar start alvast een onderzoek naar hoe Koopcentrum Oegstgeesterweg (De Remise) én Winkelcentrum In de Hoftuin optimaal naast elkaar kunnen functioneren en samenwerken.

Op een verzoek van het CDA had wethouder Krijn van der Spijk eerder al de toezegging gedaan om het onderzoek naar deze twee Rijnsburgse winkelcentra uit te voeren. CDA-raadslid Irene van der Plas: “Wij zijn blij dat in de Retailvisie nu zowel Koopcentrum Oegstgeesterweg als In de Hoftuin als toekomstbestendig en kansrijk worden aangemerkt. Des te belangrijker is het dan ook om de positie van beide winkelcentra in de toekomst zo sterk mogelijk te maken zodat ze de concurrentie met een grote nieuwe supermarkt die er helaas in Oegstgeest gaat komen, goed aan zullen kunnen. Uitstekend dat de wethouder aangeeft gelijk met dit onderzoek aan de slag te gaan.”

Van der Plas benadrukte nog eens dat het voor de leefbaarheid in de dorpen van groot belang is om te investeren in vitale winkelgebieden en een gezonde detailhandel. “In deze door zes gemeenten opgestelde winkelnota staat de consument centraal. Het CDA is positief over de gemeenschappelijke aanpak en over de uitgangspunten van de visie. Er wordt ingezet op minder maar sterkere winkelgebieden, minder vierkante meters, ruimere mogelijkheden voor perifere detailhandel en focus op kleinere winkelgebieden.”

Van de zes gemeenten (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude) die de visie hebben opgesteld, zijn er intussen vijf akkoord. Alleen in Leiden is er gedoe rond de Retailvisie ontstaan waardoor de besluitvorming daar een aanzienlijke vertraging oploopt. Pas als alle zes gemeenten hebben ingestemd, gaat het nieuwe winkelplan in werking. “Katwijk wil aan de slag, dat is wel duidelijk. Het is nu duimen dat Leiden erin slaagt de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wellicht dat het duidelijke signaal uit onze gemeente Leiden tot steun kan zijn”, aldus Irene van der Plas.