Ingezonden: CDA.

Laat u door de praatjes van anderen niets wijsmaken. Het CDA Katwijk was bij de verkiezingen tegen voorrang voor fietsers op rotondes en is dat nog steeds. Veel deskundigen vinden voorrang juist niet veiliger voor fietsers. Daarnaast vrezen wij voor lange files op de belangrijkste wegen van ons dorp. Maar… dáár ging het debat niet over in de gemeenteraad donderdagnacht. Die discussie ging over het serieus nemen van álle meningen. Durf kwam namelijk, samen met de SGP, ineens met een motie over dit onderwerp. Terwijl helder was dat over de voorrang op rotondes binnenkort een apart voorstel van het college zou komen. Nu hier diep in de nacht even over stemmen zonder fatsoenlijk debat, zonder dat inwoners hadden kunnen inspreken. Dát vond het CDA een verkeerde gang van zaken.

Weer knullige gang van zaken
Een democratie is niet het doorduwen van de mening van de meerderheid. Daar staat CDA-leider Henri Bontenbal landelijk tegen op en dat doen wij lokaal ook. In een democratie is het belangrijk dat iedereen mee mag praten. Dat alle argumenten gehoord en gewogen worden en pas daarna wordt besloten. Dat vraagt een college dat haar taak serieus neemt. Dat goede voorstellen voorbereid en inwoners en deskundigen betrekt. Inwoners krijgen daarna ook de kans om met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Fracties kunnen met elkaar in debat. Van dat alles was nu geen sprake. Dus: laat de wethouder z’n werk doen en met een goed onderbouwd voorstel komen. Dan gaan we daarna graag het debat met elkaar aan.

Verbeteren verkeersveiligheid
Het onderwerp dat wél op de agenda stond was een pakket maatregelen om de verkeersveiligheid in onze wijken te verbeteren. Voor het CDA Katwijk echt een prioriteit. We stemden voor allerlei maatregelen om de veiligheid op bijv. de Meeuwenlaan in Katwijk, Hoofdstraat in Valkenburg en de Buitensluis te verbeteren. Maar ons raadslid Adger van Helden was ook kritisch; echt verschil gaan alleen grote ingrepen maken, op het Bosplein, de Molentuinweg, afrit Hoorneslaan. Met die voorstellen moet het college dus tempo maken, vindt het CDA. Extra geld komt er voor de verkeersveiligheid rond scholen. Onbegrijpelijk dat sommige partijen daar tegen waren. Terwijl dat bij veel scholen juist een groot punt van zorg is. Conclusie voor het CDA was dan ook dat de verkeersveiligheid in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg beter moet. Dit voorstel is een goede stap maar meer resultaat is nodig.