Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de provinciale plannen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) van Leiden, via Katwijk naar Noordwijk.

CDA-raadslid Adger van Helden is blij dat er vaart komt in het HOV. Toch was het raadslid namens de CDA-fractie niet op alle punten tevreden. De provincie stelt dat het waarschijnlijk nodig is dat de 2 rotondes op de Zeeweg en die op de kruising Kon. Julianalaan – Industrieweg, verkeerslichten moeten worden voor een spoedige doorstroming van de bussen. Van Helden was hierover kritisch: “Iedereen is nu erg tevreden met de rotondes en de CDA-fractie kan zich nauwelijks voorstellen dat alle weggebruikers in Katwijk voordeel hebben van verkeerslichten.” Het college zal de provincie vragen zeer grondig te berekenen wat hiervan de voor- en nadelen zijn.

Aansluiting buslijnen Rijnsburg en Valkenburg
Van Helden pleitte ook voor een goede aansluiting van de andere buslijnen op het HOV. “De CDA-fractie heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor het verbeteren van de busverbindingen door Rijnsburg en Valkenburg. Door het HOV gaat het openbaar vervoer weer op de schop en die kans moeten we aangrijpen om de provincie betere afspraken te laten maken met Arriva.” Dit geldt wat het CDA betreft ook voor de aansluiting van het HOV op de lijn naar Den Haag. “Ondanks dat het transferium straks verdwijnt moet een goede én snelle overstap naar Den Haag mogelijk blijven.”

Extra bushalte op Boulevard
Zorgen had het CDA-raadslid ook over het traject over de boulevard. Van Helden pleitte voor een bushalte óp de boulevard, naast die in de Kon. Wilhelminastraat en een goede combinatie met de herinrichting van het gebied. De opmerkingen van het college en de gemeenteraad zullen begin 2015 vanuit de provincie leiden tot een Voorlopig Ontwerp van de buscorridor. De provincie wil het HOV uiterlijk in 2018 gaan laten rijden.