Bij de bespreking van het evenementenbeleid in de gemeenteraad van afgelopen donderdag pleitte CDA-fractievoorzitter Jonathan Weegink ervoor om evenementen te handhaven op basis van categorieën. Ook vroeg Weegink aandacht voor het belang van een integrale handhaving op geluid, drankverkoop en veiligheid. “Organisatoren van evenementen moeten niet geconfronteerd worden met de ene na de andere gemeentelijke handhaver, dat moet meer gebundeld worden.” 

In zijn reactie zegde burgemeester Wienen toe dat de handhaving zich vooral zal concentreren op locaties waar sprake is van een patroon van klachten en problemen. Ook gaf hij aan dat de handhaving zo veel mogelijk integraal zal gebeuren, om organisatoren en de gemeentelijke organisatie te ontlasten.

Geef organisatoren ruimte en vertrouwen 

Het CDA hecht grote waarde aan evenementen in onze dorpen. Veel vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor de organisatie van een groot aantal evenementen, waarvan veel inwoners en bezoekers van Katwijk genieten. “Wij willen organisatoren van evenementen ruimte en vertrouwen geven. In de verkiezingscampagne van 2014 tekenden het CDA en Castellumpop een convenant over het handhaven op maat. In het collegeakkoord zijn hier later afspraken over gemaakt. En nu gaan we dit ook terugzien in het vastgestelde evenementenbeleid. Een goede ontwikkeling”, aldus Weegink.


Proef met langere muziektijden

Het CDA steunde het pleidooi van Castellumpop en Festivalk om evenementen, die eerder stoppen dan de gestelde eindtijd, te belonen met extra muziektijd. Jonathan Weegink stelde voor om dit een jaar te proberen en daarna te evalueren. “Een uur eerder stoppen dan de eindtijd betekent twee uur extra muziek. Het mes snijdt aan twee kanten: evenementen kunnen wat langer en gevarieerder programmeren en de effecten op de omgeving worden meer naar de dag getrokken”, aldus Weegink. Voor dit voorstel bleek ook bij andere fracties brede steun te zijn. De burgemeester beloofde het te bespreken in het College waarna de raad uiterlijk 11 april geïnformeerd zal worden over de uitkomst.
Leg loper uit voor evenementen

Het CDA deed enkele jaren geleden aanbevelingen om het organiseren van evenementen gemakkelijker te maken. Eén daarvan is het verstrekken van meerjarenvergunningen. Inmiddels is al een groot aantal van dit soort vergunningen uitgedeeld. Jonathan Weegink riep de burgemeester op om meer van dit soort vergunningen te verstrekken en om ze actief aan te bieden. “Het ontlast organisatoren en de gemeente”, aldus Weegink. De burgemeester antwoordde dat dit zeker zijn intentie is. Het CDA vroeg verder vaart te maken met het digitaliseren van het vergunningenproces en om organisatoren te betrekken bij het opstellen van het “Rode Loper” beleid voor evenementen later dit jaar.

Vorig artikelBezoek koninklijk paar mooie stunt van brandweer
Volgend artikelMeeuw na twee weken gered door brandweer