Om buurt WhatsApp-groepen in Katwijk te stimuleren en te ondersteunen, moet het mogelijk worden om bij de entree van de wijk een speciaal bord WhatsApp Buurtpreventie te plaatsen. De preventieve werking van een WhatsApp-groep wordt met het plaatsen van zo’n bordje enorm versterkt en benadrukt. Dat vindt CDA-raadslid Irene van der Plas.

Van der Plas heeft zich verbaasd over het negatieve antwoord van de gemeente op het verzoek van een buurt WhatsApp-groep in Schutterswei om een dergelijk bord te mogen plaatsen. “De gemeente wil hier niet aan meewerken met als reden dat ze het aantal borden in de openbare ruimte niet onnodig groter te laten worden. Dat woord ‘onnodig’ klinkt hier volledig misplaatst. Met de opkomst van buurt WhatsApp-groepen is het aantal woninginbraken namelijk drastisch gedaald. Vorige maand werd dit nog verklaard door de landelijk projectleider van de Nationale Politie die aangaf blij te zijn met de toename van het aantal WhatsApp-buurtgroepen. Als dat duidelijk is, moet je een dergelijk burgerinitiatief ook goed faciliteren, lijkt me. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp Buurtpreventiegroep heeft, is een grote succesfactor in het terugbrengen van deze criminaliteit. In andere gemeenten worden deze borden ook geplaatst, waarom dan in Katwijk niet?”

Volgens het CDA-raadslid ligt de oplossing voor de hand: “Voortaan moeten aanvragen voor het plaatsen van een dergelijk bordje worden toegestaan in Katwijk. Het is alleen maar toe te juichen als inwoners een rol willen spelen bij de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Dat moet je niet tegenwerken maar juist promoten zoals bijvoorbeeld in Hilversum gebeurt. Onlangs feliciteerde de burgemeester daar de bewoners van een straat met de 100ste buurt WhatsApp-groep in de gemeente waarna hij het bordje bij de toegang van de wijk feestelijk onthulde.”

Van der Plas heeft ondertussen schriftelijke vragen gesteld om te kijken of het mogelijk is om in Katwijk, als er vanuit een buurt of wijk om wordt gevraagd, een bord WhatsApp Buurtpreventie toe te staan. “Het college heeft als ambitie in het coalitieakkoord staan dat inwoners mede de prioriteiten bepalen als het gaat om de veiligheid en leefbaarheid van hun wijk en dat burgerinitiatieven (buurtpreventie) worden gestimuleerd. De mogelijkheid om die ambitie te verwezenlijken, wordt hier volgens mij op een presenteerblaadje aangeboden.”

Comments

comments

DELEN