De Katwijkse CDA-fractie is nog helemaal niet tevreden over hoe de nieuwe Rijnland Route zal worden aangelegd.

De Rijnland Route is een nieuwe verbinding tussen de A44 en de A4 ten zuiden van Leiden en de verbreding van de Tjalmaweg/n206 naar 2 x 2 rijbanen. Deze verbeterde ontsluiting van de gemeente Katwijk moet er zeker komen, we moeten echt af van de files. Maar we zijn al jaren met de provincie in discussie over een goede inpassing in de omgeving, noodzakelijk voor de leefbaarheid in Valkenburg en Katwijk a/d Rijn. Donderdag sprak de gemeenteraad over het openhouden van de bruggen over de Oude Rijn. Voor onze lokale economie én de waterrecreatie steunen we dat pleidooi zeer.

Goede inpassing langs Valkenburg
Maar er zijn meer verbeterpunten in de Rijnland Route. Bij Valkenburg verdwijnt bijvoorbeeld straks de aansluiting van de Voorschoterweg op de n206. Vrachtwagens uit de Zijlhoek zullen dan via ’t Duyfrak moeten rijden om alsnog op de nieuwe Rijnland Route uit te komen. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Ook blijven we inzetten op goede verbindingen tussen Valkenburg en de nieuwe woonwijk op het oude vliegkamp. Derde punt van aandacht is hoe de nieuwe vrijliggende busbaan zal worden aangelegd. Wij willen de zichtlijnen vanuit Valkenburg zo veel mogelijk behouden. College en gemeenteraad blijven hiervoor gezamenlijk pleiten bij de provincie.

Verbeter leefbaarheid Duinvallei
Ook de n206 tussen het Zeewegviaduct en de Wassenaarseweg (n441) in de Duinvallei blijft een groot punt van zorg. Voor de leefbaarheid en veiligheid in Katwijk a/d Rijn is een verdiepte ligging van die weg en de kruising met de Molentuinweg van groot belang. Helaas is de provincie nog niet bereid mee te werken aan een oplossing. Als CDA-fractie blijven we ons hier, samen met de collega’s in de gemeenteraad en het college van b&w, hard voor maken!

Comments

comments

DELEN