De ruimte voor glastuinbouw in de gemeente Katwijk zal zeker niet krimpen. Sierteelt en handel in Rijnsburg en Valkenburg krijgen juist volop ruimte om te ontwikkelen. Waar nodig steunt de gemeente de sector.

Dat is de uitkomst van de opgestelde gemeentelijke visie op de sector. Complimenten waren er van de CDA-fractie voor de interactieve manier waarop de wethouder deze visie heeft opgesteld. “Het is echt een gezamenlijke visie van ondernemers en gemeente,” stelde CDA-raadslid Adger van Helden vast. “Natuurlijk is de bloemensector volop in beweging. Maar de gemeente erkent het grote belang voor de lokale economie en wil een behulpzame partner zijn en verbindingen leggen.” Het raadslid benadrukte in de raadscommissie het belang van goed contact tussen ondernemers en onderwijs: “Het onderwijs moet natuurlijk wel opleiden voor een baan die nog bestaat.”

Donderdagavond stelt de gemeenteraad de sierteeltvisie officieel vast. Daarna moet er wat de CDA-fractie betreft snel een actieplan komen. Van Helden: “Een visie hebben is goed, het komt vervolgens aan op daden. De wethouder heeft al een goede start gemaakt en we verwachten snel concrete plannen. Waarbij de ondernemers duidelijk ook zelf aan zet zijn.”

Foto: CDA/Irene van der Plas