Het college heeft toegezegd meer in te zetten op werving en opleiding van nieuwe vrijwilligers voor de Brandweer. Dat valt te lezen in de beantwoording op de bezorgde vragen over het personeelstekort bij de Rijnsburgse brandweer van CDA-raadslid Dick Oudwater.

Werving en opleiding

Het aantal beschikbare vrijwilligers is de afgelopen jaren flink gedaald. Soms zelfs te weinig om met de brandweerwagen bij nood uit te rukken. Ten opzichte van de kazernes in Katwijk (44) en Valkenburg (23) is Rijnsburg met 21 vrijwilligers niet rijkelijk bedeeld. Er zouden op zijn minst 25 vrijwilligers beschikbaar moeten zijn. Zo’n tien keer per jaar wordt de post door het tekort buiten bereik gesteld. “Een slechte zaak”, aldus Dick Oudwater, “want veiligheid is een absolute basisbehoefte. Wat dat betreft zijn we blij dat het college de werving en opleiding van nieuwe brandweervrijwilligers bij de Veiligheidsregio Hollands Midden onder de aandacht gaat brengen.”

In gesprek met werknemers

Een andere reden voor het tekort is dat steeds meer werkgevers terughoudend zijn met het verlenen van toestemming voor brandweervrijwilligers om bij nood uit te rukken. Het college geeft in de beantwoording aan dat nieuwe vrijwilligers inderdaad soms afhaken omdat de werkgever de nevenfunctie bij de brandweer niet ziet zitten. Wanneer er signalen over terughoudendheid komen is het college bereid in overleg met de werkgevers te gaan.

Het geven van voorrang voor huurwoningen zodat zij dicht in de buurt van de kazerne kunnen wonen, zoals in andere gemeenten soms wel het geval is, ziet het college niet als oplossing voor meer vrijwilligers. “Een goede wervingscampagne zal meer winst opleveren”.