Het jaar 2023 is ten einde, tijd om terug te blikken op de politieke inspanningen van het CDA voor een fatsoenlijk Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De fractie heeft zich onder meer ingezet voor meer woningen, groenonderhoud en de aanpak van drugsproblematiek. 

Woningen zijn om in te wonen
In 2023 heeft het CDA zich opnieuw gericht op meer woningen, speciaal voor starters en jonge gezinnen. Na lang aandringen van fractievoorzitter Barend Tensen heeft het gemeentebestuur regels opgesteld om te voorkomen dat gewone huizen snel worden opgekocht door investeerders voor vakantieverhuur. Dit vergroot de kansen voor inwoners van Katwijk om een huis te vinden. Raadslid Irene van der Plas benadrukt dat het niet alleen gaat om jongeren die geen woning kunnen vinden, maar ook om het behoud van sociale samenhang in buurten, die door kortstondig toeristisch verhuur regelmatig werd verstoord. Met de nieuwe regels, voor vier jaar geldig en tussentijds geëvalueerd, hoopt het CDA de rust en veiligheid in buurten te herstellen.

Beter openbaar groenonderhoud
Op initiatief van raadslid Adger van Helden heeft het CDA in 2023 stevig aangedrongen op beter onderhoud van het openbaar groen. Verschillende perken en groengebieden in de gemeente geven een verwaarloosde indruk, zoals het gebied rond zwembad Aquamar dat in niets lijkt op het beoogde duinlandschap. Het CDA pleit voor onmiddellijke actie om dit soort gebieden te herstellen en regelmatig bij te houden. Ook een fatsoenlijke leefomgeving nodigt uit tot gezond leven en ontmoeting!

Aanpak drugsproblematiek 
Het CDA maakt zich zorgen over de drugsproblematiek in Katwijk en heeft daarom gepleit voor een plan van aanpak, inclusief bijbehorend budget. Zorgwoordvoerder Jacco van Duijn nam hierin de leiding. Met steun van andere partijen in de raad is er extra budget vrijgemaakt voor drugspreventie en laagdrempelige hulp via het maaltijdenproject van Stichting De Brug. Het CDA benadrukt het belang van samenwerking met partners en inwoners om gezamenlijk de drugsproblematiek aan te pakken.

Werkbezoek fractie
Ook in 2024 blijft het CDA zich inzetten voor een fatsoenlijk Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Via onze sociale mediakanalen houden we u graag op de hoogte. Ook gaan we graag op werkbezoek bij verenigingen, bedrijven of organisaties en al die andere clubs, inwoners en vrijwilligers die de Katwijkse samenleving vormgeven. Interesse? Stuur een mailtje naar fractie@cdakatwijk.nl.

De CDA-fractie tijdens een teamdag eind september. V.l.n.r: Dick Oudwater, Adger van Helden, Kimberley van der Nagel, Bas Drinkwaard, Irene van der Plas, Barend Tensen, Remco van Zuijlen en Jacco van Duijn.