Het CDA Katwijk is tevreden met de resultaten die de afgelopen twee jaar zijn bereikt. In de gemeenteraad maakte fractievoorzitter Jonathan Weegink het College dan ook de nodige complimenten. Tegelijkertijd is er volgens het CDA nog genoeg te doen.

Mooie resultaten de afgelopen twee jaar
“Veel van de punten uit het coalitieakkoord zijn uitgevoerd of in uitvoering. Complimenten aan het college!”, aldus CDA-fractievoorzitter Jonathan Weegink. Weegink constateert dat de nieuwe zorgtaken goed uitgevoerd worden, dat de voorbereidingen voor het opnieuw inrichten van het centrum van Katwijk aan Zee in volle gang zijn en dat verschillende wijken een opknapbeurt krijgen. Ook is de Cantineweg opengehouden, waardoor de Zanderij gevrijwaard bleef van doorgaand verkeer. Ten slotte stelde Weegink tevreden vast dat er meer betaalbare koop- en huurwoningen zijn bijgekomen, en noemde hij het nieuw geopende Dorpshuis in Valkenburg en het besluit over nieuwbouw van de Emmaschool in Rijnsburg.

Zorg voor elkaar: tegengaan van eenzaamheid
“De komende twee jaren moeten de mouwen nog wel opgestroopt blijven”, benadrukt Weegink. Zo vindt het CDA het heel belangrijk dat er werk wordt gemaakt van het bestrijden van eenzaamheid. “Het CDA staat voor zorg voor elkaar. Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem”, aldus Weegink. Een op de drie mensen heeft te maken met tijdelijke of langdurige eenzaamheid. Weegink riep het College op om in te zetten op het bestrijden van eenzaamheid. “Het stimuleren van contacten en verbanden in de samenleving is bij uitstek een gemeentetaak”, vindt hij.

Sterke samenleving
Andere wensen van het CDA zijn gericht op het versterken van de samenleving. Zo staat het realiseren van een nieuwe, toekomstgerichte bibliotheek in Katwijk aan Zee hoog op de wensenlijst. “Het College heeft een belangrijke stap gezet met haar voorstel om de nieuwe bieb, samen met de muziekschool, onder te brengen in de Noordzeepassage. Wat ons betreft wordt dit plan nu voortvarend verder uitgewerkt.”

Andere wensen zijn een nieuwe omheinde speeltuin in Katwijk aan Zee, net als in Rijnsburg en Valkenburg, bijvoorbeeld in de buurt van het nieuwe zwembad. Het CDA wil hier graag nog dit jaar duidelijkheid over. Ook voor evenementen wil het CDA meer geld uittrekken. De laatste twee jaar is er meer subsidie voor evenementen aangevraagd dan er budget beschikbaar was. “Het CDA wil het huidige budget graag verhogen, anders blijft het ‘verdelen van schaarste’”, aldus Weegink.

Comments

comments

DELEN