Het CDA stemde in de raadsvergadering van 11 september voor een extra subsidie van 10.000 euro aan de Stichting Katwijkse Activiteiten (SKA), die het jaarlijkse Oud en Nieuwfeest organiseert op het parkeerterrein Noordduinen.

Het SKA-bestuur had aangegeven de begroting voor de komende editie van het feest niet sluitend te krijgen. De organisatie heeft te maken met stijgende kosten, onder andere vanwege extra veiligheidsvoorzieningen. En naar verwachting daalt het aantal bezoekers, doordat jongeren van 16 jaar niet meer worden toegelaten door de verhoging van de leeftijd voor alcoholverkoop.

Waardering voor vrijwilligers
CDA-raadslid Jonathan Weegink zei in de raad dat het feest een duidelijke plaats heeft in onze gemeente en sprak zijn waardering uit voor het bestuur en de vele vrijwilligers, die zich jaarlijks inzetten voor het feest. Het CDA wil het bestuur van de SKA graag duidelijkheid geven voor de komende editie van het feest en stemde daarom voor de extra subsidie.

Het CDA stemde tegen een motie, waarin werd gevraagd om in overleg met het SKA-bestuur tot een stabiele meerjarenbegroting met behulp van een gemeentelijke subsidie voor de komende vier jaar. De motie vroeg ook om het feest toegankelijk te houden voor 16- en 17-jarigen, waarvoor investeringen gedaan moeten worden (polsbandjes en handhaving).

Begin 2015 evalueren en verder kijken
Het CDA vindt het nog te vroeg om een meerjarenbegroting op te stellen. Weegink: “We zitten op de helft van de handhavingsstrategiealcoholgebruik voor jongeren onder de 18 jaar. Het komende feest worden 17-jarigen nog toegelaten tot het feest. Laten we de editie 2014/2015 snel evalueren en dan verder kijken.” Weegink riep de burgemeester op om het feest in het eerste kwartaal te evalueren met het SKA-bestuur. Die zegde dat toe.