Inbreng van CDA-raadslid Irene van der Plas in het debat in de gemeenteraad op 15 oktober 2015 over de vestiging van een permanent asielzoekerscentrum in Katwijk.

 

Voorzitter, om maar gelijk ons antwoord op de beslissing die vanavond wordt gevraagd te geven: ja, het CDA is voor een permanent gebouw in Katwijk waar 600 vluchtelingen onderdak kunnen krijgen en wij stemmen in met locatie 9 waar nu het tijdelijk azc in marinebarakken is gevestigd. Voor ons is het duidelijk: nu, vanwege de grote instroom, tijdelijk de opvang voor 1200 mensen verlengen en als de situatie het toelaat (en dat is aan het COA in samenspraak met de gemeente om te beoordelen), overgaan naar een permanent centrum maar dan met 600 plekken.

Waarom wij hiervoor kiezen? Daar zijn een aantal redenen voor te noemen:
– Er zit al 7 jaar een tijdelijk azc op deze plek, zonder noemenswaardige problemen, overlast of incidenten. Overgaan naar permanent betekent bovendien dat we in dit geval op termijn van 1200 plaatsen nú naar 600 stráks teruggaan.
– Het gaat hier om een duurzame vorm van bebouwing waarvoor de raad een toekomstvisie kan meegeven zodat het later, als het COA eruit zou trekken, een goede bestemming krijgt op locatie Valkenburg. Permanente opvang regelen geeft rust en stabiliteit voor langere termijn. Het is een duidelijk statement van Katwijk en dat is ook een argument om te voorkomen dat we met allerlei ad hoc oplossingen worden geconfronteerd zoals opvang in sporthallen etc.
– Permanent betekent behalve een betere behuizing ook een meer solide vorm van opvang: een gezinslocatie waarbij mensen aan hun integratie kunnen werken: de taal leren, kennismaken met onze samenleving of klussen doen.
– Het CDA heeft in een eerdere gespreksronde gehamerd op het grote belang van draagvlak en een goede, brede communicatie met alle betrokkenen, het college heeft duidelijk toegezegd hierop in te zetten en wij zullen dit nauwlettend in de gaten houden: mensen willen en moeten gehoord worden en meegenomen worden in het proces.

Voorzitter, behalve aan het besluit willen wij vanavond ook aandacht schenken aan het grotere verhaal. Het grote verhaal van mensen die zonder dat ze ervoor gekozen hebben in oorlog en geweld terecht kwamen, het grote verhaal van mannen, vrouwen en kinderen in nood, het grote verhaal van vluchtelingen op drift. De belofte van een betere wereld begint bij een goede behandeling van de ander, zeker als het gaat om mensen die in de ellende zitten. Ja, wij vinden dat we ruimhartig moeten zijn als het gaat om de opvang van echte oorlogsvluchtelingen.

Dat betekent overigens niet dat wij geen oog en oor hebben voor de zorgen die er in de samenleving zijn. Wij begrijpen goed dat mensen met vragen zitten of soms misschien onzeker of bang zijn. Laat het helder zijn: wat ons betreft accepteren wij geen enkele bedreiging van onze samenleving. Wie hier om de foute redenen is, wie zich niet houdt aan de regels van onze rechtstaat, wie haat zaait of geweld gebruikt, voor hen is hier geen plaats.

Naar elkaar omkijken, verantwoordelijkheid nemen, solidariteit tonen. Voorzitter, juist ook vanuit deze gedachten kijken wij als CDA naar dit vraagstuk. Wij kiezen er inderdaad bewust voor om niet alle politieke onderwerpen tot een economische optel- en aftreksom te reduceren.

Voorzitter, ik sluit af met de wens dat wij in Katwijk niet schreeuwend of vechtend tegenover elkaar komen te staan. In een plaats als de onze is de onderlinge verbondenheid groot en dat is een speciaal goed. Dat blijkt onder meer ook uit de inzet van allerlei vrijwilligers die vanuit hun eigen achtergrond al geruime tijd actief zijn met de asielzoekers in het azc in Katwijk.Het is belangrijk naar elkaar te luisteren, in contact te blijven en om feiten of een toelichting te vragen als iets niet duidelijk is in plaats van zomaar wat te roepen en een sfeer van bangmakerij te creëren. We hoeven het niet altijd eens te zijn maar laten we het debat met woorden en in respect voeren. Verdeeldheid, ruzie en veroordeling maakt onze samenleving er niet leefbaarder op. En dat is nu juist wat we willen en gemeenschappelijk hebben: dat we op een goede en plezierige manier met elkaar leven en wonen in Katwijk.

Het CDA is ervan overtuigd dat we met ruim 63.000 inwoners dat ook kunnen als we een permanent huis inrichten voor 600 echte vluchtelingen. Mensen die voor oorlog en geweld op de vlucht zijn, laten we in Katwijk niet aan hun lot over. Sterker nog: Katwijk tekent daar al 7 jaar voor.

Vragen of zorgen?
Neem contact op met Irene van der Plas.

Comments

comments

DELEN