Het kunstwerk De Bollenfontein aan de Oegstgeesterweg in Rijnsburg heeft altijd al gemengde reacties opgeleverd. En dat is nog steeds het geval. Waar de één blij is dat het vervallen kunstwerk weg is, wil de ander het beeld in gerestaureerde staat graag terugzien. “Goed dat het gerestaureerd wordt; jammer als het werk van deze prominente plek zal verdwijnen”, meldde iemand aan de CDA-fractie. “Nieuwe plek?? Oude plek is misschien niet zo gek als het beeld fraai gerestaureerd is…”, was een andere opmerking.
Andere plek voor de bollen
Voor de CDA-fractie was dit aanleiding om een aantal verhelderende vragen over het opvallende kunstwerk te stellen. Uit de antwoorden blijkt dat De Bollenfontein in ieder geval niet op de oorspronkelijke plek zal terugkeren omdat er een herinrichting is voorzien in het gebied. Ook is duidelijk geworden dat de fonteinconstructie sowieso niet terugkomt in de nieuwe situatie: “De fonteinfunctie heeft in het verleden meermaals gezorgd voor overlast en defecte techniek.” Alleen de bollen worden gerestaureerd en komen terug. De mogelijkheid bestaat dat de bollen, na de reconstructie van het gebied, terugkeren op de rotonde maar hierover wordt eerst een advies gevraagd aan de commissie beeldende kunst. Als dit niet haalbaar is, zal in overleg met belangstellenden en omwonenden een nieuwe plek worden gezocht in het gebied.

Restauratie
Over het moment van de restauratie en de herplaatsing kon weinig meer worden gezegd dan dat de bollen momenteel liggen opgeslagen op de gemeentewerf in Valkenburg. CDA-Raadslid Irene van der Plas is tevreden met de beslissing die het College heeft genomen. “Dit totaal verpauperde kunstwerk was zeker niet de entree die het CDA voor Rijnsburg wil hebben. In ons verkiezingsprogramma stond al dat het object in de huidige staat geen recht werd gedaan. We zijn benieuwd hoe de restauratie gaat uitpakken en waar de bollen uiteindelijk zullen landen. De CDA-fractie zal erop toezien dat de bollen niet ergens onder het stof in een schuur blijven liggen.”

Comments

comments

DELEN