Met overgrote meerderheid is afgelopen donderdag de Toeristische Agenda 2015-2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Het CDA ondersteunde de ambitie van 5% jaarlijkse groei van het toerisme in Katwijk.

Om die ambitie te realiseren werd voorgesteld meer geld voor marketing vrij te maken. CDA-woordvoerder Irene van der Plas kon zich erin vinden dat de gemeente, onder de genoemde voorwaarden, in 2016 en 2017 een financiële aanzet geeft. “Maar”, betoogde zij, “laat het duidelijk zijn: de liefde moet wel van twee kanten komen.” Voor de daadwerkelijke invulling en uitvoering zal de toeristische sector de bal moeten oppakken en inschieten. “Er is twee jaar de tijd om te laten zien dat de neuzen dezelfde kant op staan en dan gaan we kijken wat dat heeft opgeleverd.” Het CDA was tevreden dat de wethouder de suggestie had overgenomen om pas na de evaluatie in 2017 te bepalen of eventuele meeropbrengsten van parkeergelden en toeristenbelasting ingezet worden als marketingbudget.

Van der Plas gaf aan dat wat haar partij betreft de focus voor de brede, economische marketing op een gezamenlijke positionering in de regio moet liggen. “Regiomarketing is hier dé kans.”
Katwijk Marketing zou zich vooral moeten richten op de toeristische marketing d.m.v. campagnes, zoals de aansprekende Dit is Katwijk!-campagne. “Een paar maanden geleden was er een informatieavond over watersport in ons gemeentehuis en daar meldde een ondernemer in Leiden nog dat haar gasten vaak geeneens wisten hoe je in Katwijk moest komen, laat staan wat je er kon doen. Te weinig zichtbaarheid in Leiden en dat kan én moet echt beter. De samenwerking met Marketing Leiden juichen wij dan ook toe”, aldus het CDA-raadslid.

Wethouder Knape deed verder de toezegging aan het CDA dat de raad periodiek geïnformeerd wordt over de voortgang van de uitvoeringsagenda. Bovendien vindt er in 2017 een evaluatie plaats waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de beoogde effecten, de uitvoering en de middelen. Irene van der Plas: “Dan rest ons de conclusie dat Katwijk in alle opzichten een prachtige gemeente is, met aansprekende evenementen dus werk aan de winkel en in de doe-modus.”