Bij wie wilt u graag dit jaar een kerstgroet laten bezorgen? Die vraag kan zaterdag 19 december zomaar op straat aan u worden gesteld.

Wethouder, raadsleden, steunfractie- en bestuursleden van CDA Katwijk zijn dan in de dorpscentra te vinden voor de inmiddels traditionele kerstgroet-actie.

Waarom zou u iemand een kerstgroet willen sturen? Omdat het een klein maar warm gebaar is. Gewoon, om iemand een hart onder de riem te steken, als blijk van waardering of als een hartelijke groet. Zaterdag kunt u uw speciale groet bij de lokale CDA’ers op de ‘post’ doen, waarna deze met een kleine kerstattentie wordt bezorgd bij de door uw opgegeven ontvanger.

In onze dorpen wordt door veel mensen vrijwilligerswerk gedaan: in buurt, wijk, kerk, club of vereniging. Maar ook in de zorg en ondersteuning van naasten. Daarmee leveren mensen een waardevolle bijdrage aan onze lokale samenleving. Er is grote waardering voor hun inzet! Daarom wil het CDA extra de aandacht vestigen op de vele vrijwilligers en mantelzorgers en onderstrepen hoe belangrijk het voor de samenleving is dat mensen naar elkaar omzien.

Wie een kerstgroet wil laten bezorgen, kan zaterdag langskomen bij de volgende locaties in de gemeente:
Rijnsburg: 10.30 tot 11.30 uur, in De Hoftuin
Valkenburg: 11.00 tot 12.00 uur, op het terrein bij Hoogvliet
Katwijk aan Zee: 14.30 tot 15.30 uur, in de Princestraat
Iedereen kan zijn of haar kerstgroet invullen en op de post doen bij de aanwezige CDA’ers. De eerste kerstgroeten worden zaterdagmiddag al bezorgd, dinsdag zullen alle kerstattenties zijn rondgebracht. Denkt u ook nog even na aan wie u een kerstgroet wilt overbrengen? En kom dan zaterdag even gezellig langs, vul uw kerstgroet in en doe hem op de ‘post’.