Vrijdagmiddag 8 april was het CDA Zuid-Holland op werkbezoek in de Duin- en Bollenstreek. Het thema van dit werkbezoek was economie. De delegatie bezocht onder meer voormalige vliegkamp Valkenburg om zich te laten informeren over het initiatief van ‘Unmanned Valley’.

Naast een ruime delegatie van CDA-leden van Provinciale Staten waren ook de Katwijkse raadsleden Jonathan Weegink, Irene van der Plas, Adger van Helden, wethouder Krijn van der Spijk en kandidaat-Statenlid Jeroen Ravensbergen uit Rijnsburg aanwezig.

Unmanned Valley zet in op een krachtenbundeling van fabrikanten van onbemande systemen, toeleveranciers van apparatuur en big data-partijen op het voormalige militair vliegveld. Wat de CDA’ers betreft een interessante kans voor de Zuid-Hollandse economie. Provinciaal CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk: “Wij zijn benieuwd naar de kansen van Unmanned Valley en hoe deze zich verhouden tot andere plannen en ontwikkelingen op het oude vliegkamp Valkenburg, en tot de voorwaarden die de provincie daar aan verbonden heeft.”

Het Katwijkse CDA bracht ook de inpassing van de Rijnland Route nog onder de aandacht van de provinciale CDA’ers. Raadslid Adger van Helden: “Een goede inpassing van de nieuwe weg is voor de leefbaarheid in Valkenburg belangrijk.” Ook het weer beweegbaar maken van de bruggen over de Oude Rijn werd door Van Helden bepleit: “De mogelijkheid voor een staande mastroute naar de kust en de potentie van transport over water voor bedrijven moeten we zeker niet verloren laten gaan!”

Het CDA Zuid-Holland gaat met regelmaat met een brede delegatie op bezoek in de provincie om op deze wijze de krachten te bundelen van de CDA-politici in Tweede Kamer, Provinciale Staten, regio’s en gemeenteraden. Het werkbezoek van 8 april was in het kader van de nieuwe economische initiatieven die zich aandienen in de Duin- en Bollenstreek. Het CDA wil dit onderwerp nadrukkelijk op de politieke agenda blijven zetten.

Foto: Stefan Niedermayr via Wikipedia