Met het zetten van een handtekening onder de intentieverklaring hebben Marien Guijt, voorzitter van de stichting Hervormde Scholen (HSK), Marjan de Jong-van Duijvenboden, secretaris van de HSK, Jacomine van Rijn, voorzitter van de stichting PCO Katwijk (PCOK) en Machiel van der Bent, secretaris van de PCOK, woensdag het startsein gegeven voor het onderzoek naar een fusie tussen hun organisaties.

De stichting HSK en de stichting PCOK zijn twee grote christelijke schoolbesturen in Katwijk met in totaal 12 basisscholen en 3.500 leerlingen. Als de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek positief zijn, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden ermee instemmen én de fusietoets die het ministerie uitvoert evenmin roet in het eten gooit, kan de fusie op 1 januari 2018 een feit zijn.

Winstpunten
Beide schoolbesturen hopen dat de kwaliteit van het onderwijs door een fusie nog verder verbetert. Bestuurstaken en de bedrijfsvoering kunnen op deze manier professioneler worden behartigd. Verdere winstpunten zijn: beter aanbod in het kader van Passend onderwijs, grotere risicospreiding en een sterkere speler op het gebied van huisvesting en onderhandelingen met derde partijen.

Ruimte voor eigen identiteit
Beide organisaties benadrukken dat er ruimte blijft voor verschillen in de identiteit van de scholen. ‘Er kan vorm en inhoud gegeven worden aan de identiteit van de scholen zoals die in de huidige situatie bestaat. De samenwerking mag er niet toe leiden dat de scholen hun eigenheid verliezen. Scholen zullen dus hun eigen identiteit behouden.’

Stuurgroep en werkgroepen
De medewerkers zijn donderdagavond 13 oktober op de hoogte gebracht van het fusievoornemen. Zij konden hun vragen stellen en eerste reacties geven. Daarbij ging veel aandacht uit naar de identiteit en nut en noodzaak. Besturenorganisatie Verus begeleidt het proces.

Comments

comments

DELEN

1 REACTIE

  1. Ik geloof niet in verbetering van het onderwijs door deze fusie. Dat valt of staat met degene die voor de klas staat. Hoe groter hoe beter gaat hier m.i. niet op. Grote risicospreiding? Waaraan mag ik dan denken? Beter aanbod passend onderwijs? Hoe bijvoorbeeld? Heeft het bestuur (van HSK of PCOK) wel eens voor een hedendaagse klas gestaan? 1 op pakweg 30 leerlingen met een steeds zwaarder wordend pakket door de toename van de diversiteit van problemen? Ik zie(oudere) collega’s afhaken als ze kunnen en anders in een ziekteproces verdagen. Ik benijd mijn collega’s niet, ik ben trots op ze dat ze – ondanks alle toegenomen problemen – zich enorm inzetten voor het kind dat onder hun hoede is geplaatst. Druk van boven (inspectie e.d.) en druk van ouders (mijn kind…). Ga er maar aan staan. Een fusie zou hierbij helpen? Ik weet het nog niet. De tijd zal het leren.

    Kleine scholen, met korte lijnen, met het kennen van collega’s en alle kinderen die er rondlopen heeft toch mijn voorkeur. Basis onderwijs. De naam zegt het al. Op de basisschool wordt de basis gelegd waarmee het vervolgonderwijs en de maatschappij hierop kunnen voortbouwen.

    Het is een prachtig vak. En ik zie mijn collega’s daar ook van houden: het werken met kinderen. Laat het randgebeuren daar zijn waar ze horen, bij andere specialisten. Ik ben trots op mijn collega’s en die fusie? Het zal vast wel goed overdacht zijn, maar ik blijf maar bij de werkvloer.

Comments are closed.