De ChristenUnie is verheugd dat dinsdag 13 september de start is van de campagne voor het verhogen van de brandveiligheid voor kwetsbare groepen. “Ik ben er erg blij mee, het is een goede start”, zegt Gert Varkevisser van de ChristenUnie. “De vergrijzing neemt toe en mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. We weten echter ook dat ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening een verhoogd risico op brand(wonden) hebben. Actie is dan nodig. Niets doen betekent dat het aantal doden en gewonden door brand fors oploopt.”

Actie gevraagd
Begin dit jaar vroeg de ChristenUnie aandacht voor brandveilig wonen van kwetsbare doelgroepen. Het College van Burgemeester en Wethouders en ook Dunavie werden opgeroepen tot het nemen van maatregelen. Het College stond toen nog op het standpunt dat de gemeente geen actie hoefde te ondernemen omdat de regionale brandweer aan de slag zou gaan. Echter, dit zou pas in 2018 zijn. Na enig aandringen kreeg Varkevisser in het voorjaar in de gemeenteraad de toezegging dat er met de regionale brandweer zou worden gesproken over het eerder starten met activiteiten te bevordering van brandveilig wonen.

Voorlichting start
Eind augustus schreef het College dat in overleg met de Regionale Brandweer de consulenten Zorg, medewerkers van het Team Sociale Ondersteuning (onder andere ouderenadviseurs) en medewerkers uit het Zorgoverleg (multiprobleem-problematiek) zullen worden voorgelicht over de aspecten van brandveiligheid die van belang zijn voor kwetsbare personen. Het doel is dat deze medewerkers brandonveilige situaties kunnen herkennen als zij bij mensen thuis komen. Tegelijkertijd wordt in combinatie met deze deskundigheidsbevordering van medewerkers ingezet op voorlichting over preventiemaatregelen voor ouderen en andere kwetsbare groepen burgers.

Comments

comments

DELEN