De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onze kinderen in een veilige, schone en groene omgeving naar school kunnen. Daarom heeft de ChristenUnie bij de behandeling van de begroting gevraagd om meer geld voor nieuwbouw en renovatie van scholen.

Uit onderzoek is gebleken dat veel schoolgebouwen in ons dorp sterk verouderd zijn. Er moeten daarom de komende jaren diverse scholen opnieuw gebouwd of gerenoveerd worden om te komen tot een blijvend verantwoorde onderwijshuisvesting. Daar ligt een grote uitdaging. De schoolbesturen hebben hier richting de ChristenUnie verschillende keren hun zorgen over geuit.

De ChristenUnie heeft een motie ingediend om het college te verzoeken de komende jaren structureel geld toe te voegen aan de reserve ‘huisvesting onderwijs’ om een toereikend budget voor onderwijshuisvesting te waarborgen. Fractievoorzitter Gerard Mostert: “Hoeveel geld er precies nodig is weten we nog niet, maar we weten wel dat er te weinig geld gereserveerd is in de begroting voor deze enorme operatie. Regeren is vooruitzien. Daarom moet er meer geld bij en dat is nu gelukt!”. De ingediende motie is door de meerderheid van de raad aangenomen.

Comments

comments

DELEN