Afgelopen raadsvergadering is door de gemeenteraad besloten om weer een extra incidentele subsidie te verstrekken voor het SKA Oud- en Nieuwfeest. De ChristenUnie heeft tegen deze extra subsidie gestemd.

Voor de ChristenUnie speelde mee dat dit niet de eerste keer is dat er voor SKA een extra incidentele subsidie werd gevraagd. Door teruglopende bezoekersaantallen is de begroting van SKA onder druk komen te staan. De financiële maatregelen die getroffen zijn in het bezuinigingsprogramma ‘Scherp aan de wind’ moeten in ieder begroting worden doorgevoerd dus ook in die van SKA. Deze ‘incidentele’ subsidie komt boven op de structurele subsidie van
€ 25.000,- die SKA ieder jaar krijgt.

In een eerdere raadsvergadering was door ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. gevraagd om binnen het bestaande budget een feest te organiseren. Portefeuillehouder Wienen heeft aan dat verzoek geen gehoor gegeven en dus moest er gestemd woorden over een extra subsidie van
€ 10.000, -.

Daarnaast wierp raadslid Mostert de vraag op of het de taak van de overheid is om feesten te organiseren voor jongeren boven de 18 jaar. Het is volgend jaar niet toegestaan om als jongere onder de 18 jaar aanwezig te zijn op het SKA Oud- en Nieuwfeest. De overheid subsidieert dus een feest voor 18 plussers. De ChristenUnie vindt dat geen taak van de overheid en heeft het college verzocht om met een duidelijke visie te komen voor de doelgroep onder de 18 jaar.