Raadsleden Atie Kuijt en Geesje Haasnoot van de ChristenUnie konden vorige week donderdag letterlijk het dak op. Samen met de adviseurs van Van der Helm Milieubeheer en Jaap Schaap van gemeente Katwijk gingen ze af op een melding van een bewoner over een broedende meeuw.

Op het dak bevond zich een nest met drie meeuweneieren. De adviseurs van Van der Helm milieubeheer dompelden de eieren in olie om te voorkomen dat ze uitkomen. Nagenoeg iedere melding van meeuwenoverlast die bij de gemeente Katwijk binnenkomt, komt bij van der Helm terecht. Naast het onderdompelen van de eieren geven zij bewoners advies voor het ongeschikt maken van hun daken voor broedende meeuwen.

De gemeente doet veel op het gebied van meeuwenbestrijding, maar toch is de overlast in verschillende delen van het dorp groot, zegt raadslid Geesje Haasnoot. In januari heeft de fractie van de ChristenUnie al een gesprek gehad met wethouder Knape over dit onderwerp. ‘Niet in alle gevallen wordt van de overlast melding gemaakt bij de gemeente’, stelt Haasnoot. ‘Maar dit is wel belangrijk om de omvang van het probleem in kaart te brengen.’

De toename van het aantal vossen in de duinen heeft de meeuwen uit hun natuurlijke leefomgeving verdreven. Ze bouwen nu vooral hun nesten op de daken van dorpsbewoners. De gemeente heeft een speciale ontheffing van de Flora- en faunawet die het mogelijk maakt om de meeuwenoverlast te bestrijden. Samen met Van der Helm milieubeheer zet de gemeente zich in om de overlast te verminderen. Ze zijn hierbij gebonden aan strenge (Europese) wetgeving.

In de laatste dagen van april en de eerste weken van mei legt de meeuw haar eieren. Als in juni de eieren uitkomen begint de overlast van schreeuwende meeuwen en hongerige kuikens. Pas als de jongen tegen het eind van de zomer uitvliegen keert de rust weer. Tot het volgende broedseizoen, want een meeuw komt meestal terug naar de plek waar het met succes gebroed heeft. Dat maakt de bestrijding van meeuwenoverlast complex. Overlast tijdig melden bij de gemeente is dus belangrijk. De ChristenUnie heeft voorgesteld om een ‘overlast-app’ te maken. Dit maakt het melden van overlast makkelijker. Doel is wel om de meeuwen uiteindelijk weer te laten broeden in de duinen. Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente of het haalbaar is om een broedeiland te creëren in het Valkenburgse meer. Genoeg plannen voor de komende tijd om overlast tegen te gaan. Haasnoot weet echter één ding zeker: ‘Dit probleem is niet zomaar opgelost. Als we de meeuwenoverlast succesvol willen tegengaan, moeten we een lange adem hebben.’

Comments

comments

DELEN

3 REACTIES

  1. We komen even op adem in Frankrijk. Even geen gekrijs boven ons hoofd en pogingen om de uitwerpsellen
    te ontwijken. Ik kan nu weer vogels horen fluiten, dat is lang geleden………..
    Ik kan weer in alle rust buiten zitten. Heel jammer allemaal maar Katwijk is Katwijk niet meer. We hebben er altijd met plezier gewoond. Of dit ooit weer zal gebeuren????

  2. Wij kampen al jaren met overlast van de meeuwen op ons dak maar nog nooit iemand gezien om dit te verhelpen.

Comments are closed.