Katwijk energieneutraal. Dat is wat de ChristenUnie graag wil. Door het stimuleren van energiebesparende maatregelen komt deze doelstelling steeds dichterbij. Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met een voorstel om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan inwoners die hun woning, bedrijfs- of verenigingsgebouw energiezuinig willen maken of daarbij zelf energie willen opwekken.

Energiebesparende maatregelen worden steeds goedkoper en verdienen zichzelf terug. Toch zijn de aanschafkosten voor veel mensen een drempel om hun woning aan te passen. Daarom heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma een speerpunt gemaakt van een duurzaam Katwijk. Een van de voorstellen uit het verkiezingsprogramma waren de duurzaamheidsleningen. Deze komen er nu dus!

‘We zijn blij met deze stap. Het past binnen onze visie om goed te zorgen voor onze schepping. Tegelijkertijd is dit goed voor de portemonnee van onze inwoners en bedrijven. Na de investering in de woning wordt er minder energie verbruikt en kan er zelfs energie worden opgewekt. Zo kan de energierekening verder omlaag. Tegelijkertijd is het goed voor de toekomst van onze kinderen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om goed om te gaan met Gods schepping en de aarde netjes achter te laten voor onze kinderen.’ Aldus fractievoorzitter Gerard Mostert.

Mensen die een woning huren kunnen helaas geen gebruik maken van de duurzaamheidslening. De ChristenUnie wil echter dat ook huurders kunnen profiteren van energiebesparende maatregelen. Een derde van de woningen in onze gemeente zijn huurwoningen. De gemeente maakt met Dunavie afspraken over het verder verduurzamen van deze woningen. Door het inzetten van de Groene Keuze van…  krijgen huurders de mogelijkheid om ook minder energie te verbruiken of zelf groene energie op te wekken. De ChristenUnie is hier blij mee. Toch moeten er grotere stappen worden gezet om de woningvoorraad in Katwijk energiezuiniger te maken. Dunavie heeft daarin een belangrijke rol en de ChristenUnie roept Dunavie om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Bent u geïnteresseerd om zelf uw woning te verduurzamen kijk dan op www.katwijk.nl om een aanvraag te doen voor maatwerkadvies. Een subsidie aanvraag doen voor een duurzaamheidslening of de stimuleringslening. Samen maken we onze gemeente energieneutraal.

Ps. In de KP van vorige week schreef de criticaster minzaam over de inzet van de ChristenUnie en haar voorgangers op het thema Duurzaamheid. Het GPV en de RPF, de voorgangers van de ChristenUnie, schreven in 1981 al over groene energie. De suggestie dat duurzaamheid voor de ChristenUnie een lege huls is treft ons zeer. De zorg voor Gods schepping zien we als een opdracht. Het woord duurzaamheid gebruiken we dan ook in het besef dat we dit doen met als doel Gods schepping te dienen.

Comments

comments

DELEN