Afgelopen weken kwamen er twee rapporten naar buiten waarin de economische potentie van Unmanned Valley op voormalig Vliegkamp Valkenburg is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het vliegkamp een uitstekende locatie is om een Unmanned Valley te realiseren.

Op Unmanned Valley kunnen bijvoorbeeld drones getest en ontwikkeld worden. De ChristenUnie heeft een motie ingediend om de kansen rond Unmanned Valley te pakken. Deze motie werd door de hele gemeenteraad gesteund. Daarnaast heeft de raad het college opgeroepen om met deze kansen aan de slag te gaan.

Dat er kansen liggen voor de gemeente Katwijk blijkt uit de rapporten van Ecorys en Birch Consultants. In het rapport van Ecorys staat geschreven: Vliegveld Valkenburg is centraal gelegen in de Randstad en strategisch gepositioneerd in de regio in relatie tot vele wetenschappelijke instituten, onderzoekslaboratoria, universiteiten en hogescholen. (…)High Tech Unmanned Valley in potentie goed voor 2.300 banen.

Het is heel belangrijk om als gemeente een bredere economische basis te hebben. De gemeente Katwijk is te afhankelijk van een beperkt aantal bedrijfstakken. De gemeente Katwijk moet niet afhankelijk zijn van twee of drie grote bedrijfsclusters maar nieuwe en andere werkgelegenheid naar de gemeente trekken. Daarom is deze ontwikkeling, rond Unmanned Valley, voor Katwijk ontzettend belangrijk.

Om deze kansen te benutten moet de gemeente Katwijk samen met het Rijk, de provincie, kennissectoren en het bedrijfsleven zo snel mogelijk afspraken maken om de potentie die Unmanned Valley heeft waar te maken. Omdat er veel verschillende belangen spelen is het nu belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt met de eigenaren van de grond. De motie die aangenomen werd riep op om samen met de eigenaar, het RVB, deze ontwikkeling ook op te nemen in de gesprekken rond de mogelijke bebouwing van het vliegveld. De raad wil niet dat deze plannen de mogelijkheden voor Unmanned Valley onmogelijk maken.

De ChristenUnie volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft het volste vertrouwen dat de wethouder samen met de diverse partijen mooie stappen kan zetten naar nieuwe kansen voor Katwijk en het voormalig Vliegkamp Valkenburg