Zaterdag 4 maart heeft ChristenUnie Katwijk de kamerleden Joël Voordewind en Eppo Bruins ontvangen in Katwijk. In de aanloop naar de verkiezingen vragen zij in hun campagne onder andere aandacht voor een samenleving die omziet naar elkaar en naar Gods schepping.

Zorg voor de schepping is één van de kernwaarden van de ChristenUnie. De ChristenUnie wil investeren in toekomstige generaties en vraagt aandacht voor duurzame initiatieven. Daarom werd er allereerst een bezoek gebracht aan de Katwijkse reddingsbrigade. We werden hartelijk ontvangen door voorzitter Michael van der Plas. Hij vertelde ons meer over de duurzame technieken die zijn toegepast bij de bouw van de nieuwe reddingsposten. Door middel van zonnecollectoren kunnen zij hun water energieneutraal verwarmen. In de toekomst hopen zij ook zonnepanelen op de reddingsposten te plaatsen.

Dergelijke initiatieven wil de ChristenUnie voor het voetlicht brengen. Op hun prachtige locatie reikte Joël Voordewind daarom een groene kaart uit aan KRB Katwijk. “Gezamenlijk dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de schepping. Met dit initiatief wordt gestreefd naar een duurzame toekomst, iets wat de ChristenUnie van harte toejuicht en vandaag heeft willen onderstrepen met een groene kaart” aldus Voordewind.

Na deze mooie ontmoeting was het tijd om op bezoek te gaan bij mevrouw Ruwaard. Ondersteund door thuiszorg en omringd door haar familie kan zij met de gezegende leeftijd van 92 jaar nog zelfstandig wonen. Een mooi voorbeeld van een oudere die gezien en gewaardeerd wordt.

Katwijk telt een grote groep ouderen. Veel van hen zijn vitaal en zetten zich nog dagelijks in voor onze samenleving. Anderen krijgen te maken met afname van gezondheid, mobiliteit en sociale contacten. De ChristenUnie vindt dat alle ouderen erbij horen en van betekenis zijn. De partij maakt zich zorgen over een samenleving waarin ouderen het gevoel krijgen dat hun leven zinloos is en waar er minder naar elkaar wordt omgekeken. Dit mag niet gebeuren, want ouderen zijn waardevol en juist zij verdienen een oorkonde. Daarom bezoekt de ChristenUnie ouderen en reikt met plezier een blauw lintje uit.

Eppo Bruins: “Het is enorm belangrijk dat ouderen, mensen met een schat aan levenservaring, zich gewaardeerd voelen en dat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Mevrouw Ruwaard krijgt van ons een lintje om haar persoonlijk te laten merken dat we haar als ChristenUnie waarderen.” Met deze actie laat de ChristenUnie zien dat zij geloven in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen.

Comments

comments

DELEN