De Rehobothschool heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee noodlokalen op het schoolplein.

Om het groeiende aantal leerlingen van de school te kunnen huisvesten zijn de noodlokalen hard nodig. De ChristenUnie heeft eerder al aandacht gevraagd voor het huisvestingsprobleem van de school en nu lijkt een oplossing in zicht.

Onrust
Dat de school uit haar voegen barst is wel duidelijk. Groep 4 is op dit moment ondergebracht in de hal van de school. De andere groep 4 zit tijdelijk in een lokaal dat bestemd is voor de nieuwe instroom groep 1. Een aantal maanden geleden zag het er nog naar uit dat het verdelen van leerlingen over meerdere locaties de enige oplossing was voor de school. Volgens het bestaande beleid van de gemeente moeten lege lokalen van een schoolbestuur, binnen een straal van twee kilometer, eerst worden opgevuld. Formeel heeft de Prins Willem Alexanderschool twee lokalen leeg staan, wat inhoudt dat de Rehobothschool deze lokalen moet gebruiken. Dit leidde tot veel onrust bij ouders en leraren.

Creatieve oplossing
Voor de zomervakantie hebben Atie Kuijt en Geesje Haasnoot van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan de Rehobothschool en de Prins Willem Alexanderschool. Zij hebben de situatie bekeken en gesproken met beide directeuren. Het verdelen van leerlingen over meerdere locaties leek een praktische oplossing, maar is voor de scholen geen wenselijke situatie. Er werd gesproken over het plaatsen van noodlokalen; dit bleek echter voor het schoolbestuur financieel niet haalbaar. De ChristenUnie heeft naar aanleiding van hun bezoek het college van burgemeester en wethouders gevraagd te zoeken naar een creatieve oplossing die werkbaar is voor kinderen, ouders en leraren.

Vergunningsaanvraag
Dankzij inspanningen van wethouder Mostert en het schoolbestuur ziet het ernaar uit dat de noodlokalen er toch gaan komen! Dit tot tevredenheid van ouders en leraren. In de raadsvergadering van 3 september jl. heeft de ChristenUnie bij monde van Geesje Haasnoot gevraagd naar de stand van zaken omtrent de vergunningsaanvraag. Wethouder Mostert gaf het volgende aan: “De procedure inzake de vergunningsaanvraag loopt nog. Ik ga er vanuit dat we eruit zullen komen. Daar zal ik ook mijn best voor blijven doen.”

Bron foto: ChristenUnie Katwijk

Vorig artikelVoetbalseizoen met vliegende vaart van start
Volgend artikelD66 komt met initiatiefvoorstel referendumverordening