De gemeente Katwijk en woningcorporatie Dunavie hebben samen met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) prestatieafspraken gemaakt. In deze afspraken staat wat de gemeente, Dunavie en SHD de komende jaren gaan doen op de sociale woningmarkt. Wat de ChristenUnie betreft zijn er op veel onderwerpen goede afspraken gemaakt. Toch zijn goedkoop, veilig en duurzaam wonen onderwerpen waar nog meer inzet nodig is.

Meer woningen nodig
Het afgelopen jaar is er een extra druk op de Katwijkse woningmarkt gekomen omdat gemeenten verplicht zijn om vluchtelingen met een status te huisvesten, zogeheten statushouders. De ChristenUnie vindt het belangrijk om deze mensen goed onderdak te bieden. Tegelijkertijd is er de verantwoordelijkheid om de druk op de woningmarkt niet verder toe te laten nemen, zodat ook de Katwijkse inwoners een sociale huurwoning kunnen vinden. Daarom moeten er, wat de ChristenUnie betreft, scenario’s komen om onder andere deze statushouders op een alternatieve manier te huisvesten. “Door bijvoorbeeld kleinere of tijdelijke woningen te realiseren haal je de druk van de ketel en blijven de wachttijden voor een sociale huurwoning in Katwijk redelijk” aldus raadsleden Gerard Mostert en Gert Varkevisser.

Veilige en energiezuinige woningen noodzakelijk
Duurzaamheid is een thema waar de ChristenUnie zich al jaren sterk voor maakt. In de woningbouw is er grote winst te boeken om minder energie te gebruiken en groene energie op te wekken. Raadslid Gerard Mostert: “Door betere isolatie van woningen en het gebruik van zonnepanelen kunnen we de verantwoordelijkheid voor de schepping echt recht doen. De ChristenUnie is blij dat er afspraken zijn gemaakt met Dunavie over energieneutraal bouwen. De ChristenUnie wil dat elk huis dat nu gebouwd wordt voldoet aan de hoogste energie-eisen.”

Ook brandveilig wonen heeft de aandacht van de ChristenUnie. Raadslid Gert Varkevisser: “Het gaat om mensenlevens. Doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen is de kans op brand en brandwonden groter. Niets doen betekent dat het aantal doden en gewonden fors oploopt. Als we met de mond belijden dat we opkomen voor kwetsbare mensen, dan wil ik dat ook in daden terugzien.”
De wethouder beloofde ook over dit onderwerp met Dunavie te spreken zodat brandveilig wonen voor huurders in Katwijk de aandacht krijgt die het verdient.

Koopmarkt grotere stappen
Ongeveer een derde van alle woningen in Katwijk zijn huurwoningen. Alle andere woningen behoren te de koopmarkt. Over deze woningen worden geen afspraken gemaakt met Dunavie en SHD. Toch vindt de ChristenUnie dat deze woningen niet vergeten mogen worden. Juist bij deze groep woningen is er veel winst te behalen als het gaat om energieverspilling of veiligheid. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente ook voor deze woningen aandacht blijft geven op de thema’s waar ze met Dunavie ook afspraken over maken. Dit kan door bijvoorbeeld ‘de Groene Keuze Van…’ Dunavie waarbij huurders zelf kunnen kiezen uit verschillende producten om de woning te verbeteren ook voor de koopmarkt mogelijk te maken. Zo kunnen we grote stappen zetten naar energiezuinige woningen. Want samen kunnen we de Katwijkse woningmarkt de goede richting op duwen.

Comments

comments

DELEN