De ChristenUnie is blij met de verbeteringen die de komende tijd worden gerealiseerd in winkelcentrum de Hoftuin in Rijnsburg.

De bewoners, de vastgoedeigenaren en de winkeliers gaan samen met de gemeente Katwijk aan de slag om van de Hoftuin een goed en gezellig centrum te maken. De gemeenteraad was vol lof over het beheerplan dat wethouder Klaas Jan van der Bent samen met een werkgroep maakte.

In 2014 zijn er al maatregelen genomen die eenvoudig mogelijk waren om de Hoftuin te versterken. De maatregelen die nu voorgesteld worden, hebben meer voeten in de aarde. Het Hoftuinplein wordt opnieuw ingericht om de verbinding tussen het plein en de Hoftuin te verbeteren. Tegelijkertijd worden in de Hoftuin verbeteringen aangebracht aan balkons, winkelluifels en galerijen. De gemeente doet dit niet alleen. Afgesproken is dat de winkeliers, de bewoners en de vastgoedeigenaren ook investeringen doen om samen te werken aan een vitaal winkelcentrum.

Volgens ChristenUnie raadslid Gerard Mostert jr. hangt de levensvatbaarheid van een winkelcentrum niet alleen af van een goede ruimtelijke ontwikkeling maar ook van mensen die er komen winkelen. Een verantwoordelijkheid voor alle inwoners dus. ‘Koopt Rijnsburgs waar!’ riep Mostert naar alle Rijnsburgers tijdens de raadscommissie. Want samen kunnen we een vitaal winkelcentrum voor Rijnsburg mogelijk maken.