Ingezonden: ChristenUnie

Tijdens de commissievergadering over de evaluatie van het parkeerbeleid en de digitalisering parkeerketen heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de digitale ongemakken rondom het parkeren. Fractievoorzitter Jan-Willem van der Vijver: “Vanuit onze achterban krijgen we nog steeds signalen van allerlei ongemakken. Bijvoorbeeld dat bij het digitaal verlengen van de bezoekerspas het adressenbestand met kentekens uit je account verdwijnt. Dat vergt veel werk en gedoe om dat weer opnieuw in te moeten voeren.” De ChristenUnie kreeg van de wethouder de toezegging dat dit probleem er volgend jaar niet meer is door een wijziging in de software.

Naast de digitale ongemakken is er, met name vanuit ouderen, de zorg over het verplichte gebruik van de Digid bij het verlengen of aanpassen van parkeerzaken. Van der Vijver: “Vaak zijn mensen afhankelijk van hulp vanuit het eigen netwerk en is het delen van de DigiD niet wenselijk”. Een bezoeker in de Zwanenburg zei tegen ons: “Het voelt dan alsof ik mijn pincode weggeef”. De ChristenUnie blijft dan ook kritisch op digitalisering. Systemen moeten veilig en helpend zijn voor inwoners en geen last.

Als mensen er zelf niet uitkomen dan kunnen ze altijd even langs het gemeentehuis komen voor hulp, aldus de wethouder.