Vanwege de hevige regenval van de afgelopen periode is voor de komende dagen een negatief zwemadvies afgegeven voor Katwijk aan Zee Boulevard Noord door de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit bericht is slecht voor het imago van Katwijk als gezinsbadplaats, slecht voor de vele campinggasten van camping Noord en de toeristen in vakantiehuisjes op het Noord strand en de camping die juist het noord strand bezoeken en daar zwemmen in de zee. De ChristenUnie betreurt dit, juist nu er weer een aantal zomerse stranddagen aankomen en wil dat alle mogelijkheden om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren worden onderzocht.

Bij de behandeling van het strandbeleid afgelopen voorjaar heeft de ChristenUnie de kwaliteit van het zwemwater aan de uitwatering en het ontbreken van de Blauwe Vlag voor Katwijk aan de orde gesteld. De ChristenUnie heeft aangegeven dat de gemeente Katwijk samen met de verantwoordelijke partijen de morele verplichting heeft om te strijden voor goed en veilig  zwemwater en daarmee voor de Blauwe Vlag. De ChristenUnie heeft gesprekken gevoerd met het Hoogheemraadschap van Rijnland met de bedoeling om te werken aan een verbeterde kwaliteit van het zwemwater. Daarbij heeft de ChristenUnie specifiek het effect van langere pieren bij de uitwatering op het zwemwater naar voren gebracht.

Tijdens de oordeelsvormende sessie strandbeleid op 31 maart 2016 heeft wethouder Knape op onze vragen en opmerkingen geantwoord dat Katwijk al heel lang bezig is met zwemwaterkwaliteit. Hij gaf aan dat de overstort na hevige regen een groot probleem is en dat er regelmatig overleg met het Hoogheemraadschap en de Provincie is. Er zijn forse investeringen nodig om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren. De beantwoording heeft niet geleid tot enige zichtbare actie om te komen tot verbetering van het zwemwater bij Katwijk. Het zwemwater is verontreinigd door een overstort van de riolering. Daardoor ligt er een negatief zwemadvies. Dit is slecht voor ons prachtige dorp als gezinsbadplaats, slecht voor de gezondheid van allen die de zee in gaan en slecht voor de mensen die hun brood verdienen aan het strandtoerisme. De ChristenUnie heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college, die u kunt nalezen op www.christenuniekatwijk.nl

Comments

comments

DELEN

1 REACTIE

  1. er zijn forse investeringen nodig voor het verbeteren van het zwemwater. worden die forse investeringen doorberekend in de rioolrechten? zou daar dan draagvlak voor willen zijn?

Comments are closed.