Vanavond spreekt de gemeenteraad over en met Veilig Thuis. De ChristenUnie heeft gevraagd om met deze organisatie in gesprek te komen. Gert Varkevisser: “Veilig Thuis is een nieuwe organisatie met een heel belangrijke taak: optreden als er signalen of meldingen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. We hebben signalen dat Veilig Thuis niet goed functioneert. Ik wil daarom weten wat ze gaan doen om kinderen, volwassenen en ouderen die mishandeld (dreigen te) worden, te beschermen en een veilige woonomgeving te bieden.”

Wachtlijsten
In oktober 2015 constateerde de rijksinspectie dat een aantal zaken bij Veilig Thuis niet goed was geregeld. Op basis van signalen en meldingen werden onderzoeken naar bedreigende situaties niet op tijd gestart en niet op tijd afgerond. Daardoor ontstonden wachtlijsten. In juni 2016 was de situatie een stuk verbeterd maar de wachtlijsten waren nog niet weg. Varkevisser: “Ik hoop vanavond te horen dat dit nu wel geregeld is. Het is onbestaanbaar en onacceptabel dat kwetsbare mensen niet tijdig hulp en bescherming krijgen.”

Scholen
De ChristenUnie heeft begin deze week navraag gedaan bij een aantal directeuren van basisscholen naar hun ervaringen met Veilig Thuis. Uit landelijk onderzoek bleek namelijk dat veel scholen weinig vertrouwen hebben in het meldsysteem kindermishandeling van Veilig Thuis. De helft van de ruim 500 onderzochte basisscholen vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. Scholen ervaren hoge drempels bij het melden. Zo zegt ruim 44 procent niet altijd terugkoppeling te krijgen en dus niet te weten wat er gebeurt na hun melding. Dat is opmerkelijk want Veilig Thuis is wettelijk verplicht om een terugkoppeling te doen naar docenten. Slechts 1 op 5 ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.
Katwijkse schooldirecteuren bevestigen dat Veilig Thuis nog niet naar behoren functioneert. Varkevisser: “Ik lees in de reacties van de scholen dat meldingen niet worden beantwoord, dat scholen er zelf achteraan moeten blijven gaan, dat hulp niet of laat tot stand komt en dat er weinig actiegerichtheid is bij Veilig Thuis. Ik vind dat ernstig en zal het aan de orde stellen in de bespreking met Veilig Thuis.”

Huisartsen
Ook de zorggroep Katwijk is door de ChristenUnie gevraagd om een reactie. Onder de huisartsen zijn zowel positieve als minder positieve ervaringen te beluisteren, antwoord een huisarts namens zorggroep Katwijk. De zorggroep is graag bereid om mee te helpen bij het verbeteren van het functioneren van de “lerende organisatie” Veilig Thuis.

Comments

comments

DELEN