Er zijn plannen om de opvangcapaciteit van het tijdelijke asielzoekerscentrum in Katwijk af te bouwen van 1200 naar 600 plaatsen om zodoende op die plek een permanent asielzoekerscentrum te ontwikkelen.

De ChristenUnie vindt het echter verstandiger om de tijdelijke 1200 plaatsen voorlopig te houden en de besluitvorming over het permanent asielzoekerscentrum met enkele jaren aan te houden.

“We kunnen toch niet als gemeenteraad besluiten dat we de opvang gaan halveren terwijl honderdduizenden vluchtelingen Europa zijn binnengekomen en Nederland een enorm tekort aan opvanglocaties heeft?”, zegt Gert Varkevisser namens de ChristenUnie. “Katwijk zou een verkeerd signaal geven als we tot halvering over gaan. Juist nu is het belangrijk dat er voldoende bedden zijn.”

De ChristenUnie is daarom van mening dat met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) goede afspraken moeten worden gemaakt over het tijdelijk behouden van de 1200 plaatsen in Katwijk. Varkevisser: “Discussie over een permanent asielzoekerscentrum kan over twee of drie jaar ook nog wel. Het is bovendien verstandig om eerst aan te kijken hoe het asielvraagstuk zich de komende jaren ontwikkelt. De impact van de aanhoudende vluchtelingenstroom op het landelijke en lokale beleid en ook op de samenleving kunnen we nog niet overzien.”