Er moeten stappen worden gezet om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Dat vindt de ChristenUnie. Steeds meer ouderen willen langer thuis blijven wonen maar dat is niet altijd mogelijk. De overheid heeft een belangrijke taak in het mogelijk maken van het langer thuis blijven wonen. 

De ChristenUnie is daarom blij dat het college in september met een voorstel komt om ook in de gemeente Katwijk ‘blijversleningen’ aan te bieden. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragen die raadslid Gerard Mostert jr. heeft gesteld aan het college. 

Blijverslening
Veel ouderen hebben een woning die niet levensloopbestendig is maar die wel levensloopbestendig gemaakt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de badkamer, een bad- of slaapkamer op de begane grond, het weghalen van drempels of het plaatsen van een extra trapleuning. Weinig ouderen beschikken over spaargeld om die woningaanpassingen te kunnen doen, veel van het gespaarde geld zit in het huis. Daarnaast verstrekken banken bijna geen hypotheek of consumptieve lening aan ouderen.

De blijverslening is bedoeld om een huis levensloopbestendig te maken. Door een lening aan te vragen bij de gemeente kan de eigenaar het huis aanpassen. De gemeente heeft het eerste recht van hypotheek waardoor bij verkoop van de woning het geleende bedrag weer terug komt in een fonds. Vervolgens kunnen andere inwoners dat weer gebruiken voor hun woningaanpassing.

Voor huurwoningen heeft de gemeente afspraken gemaakt met Dunavie om de komende tijd de sociale woningen zodanig aan te passen dat ook huurders langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Belangrijk thema
De ChristenUnie vindt huisvesting van ouderen en kwetsbare gropen een belangrijk thema. Eerder heeft ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser aandacht gevraagd voor brandveilig wonen voor kwetsbare groepen. En tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Katwijk aan Zee heeft de ChristenUnie aangegeven dat ze voorstander is van de mogelijkheid om woningen te splitsen ten behoeve van mantelzorgers en meergeneratiewoningen.

Op verzoek van de ChristenUnie wordt binnenkort in de gemeenteraad gesproken over de huisvesting van allerlei doelgroepen, waaronder ouderen.