Op 29 september brengt het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan Valkenburg. ’s Avonds om 19.30 uur wordt in het net geopende Dorpshuis een inloopavond gehouden.

Bewoners kunnen hier met collegeleden in gesprek over de leefbaarheid van Valkenburg.

’s Middags organiseert de wijkraad een rondrit langs verschillende locaties waar de afgelopen jaren werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ter plekke wordt besproken in hoeverre de huidige situatie bevalt. Behalve het college en de wijkraad zijn bij een wijkbezoek de wijkregisseur, de wijkagent en de wijkbeheerder aanwezig. Dit keer wordt in elk geval stil gestaan bij de Hoofdstraat, het Duyfrak en de Dorpsweide.

Al weer een aantal jaren geleden heeft het college aangegeven, bij een wijkbezoek graag rechtstreeks in gesprek te willen met de bewoners. Daarvoor wordt op de avond van het wijkbezoek een inloopbijeenkomst gehouden. Valkenburgers die wel eens met collegeleden in gesprek willen over hun leefomgeving zijn van harte welkom op dinsdag 29 september 2015 om 19.30 uur in Het Dorpshuis, Kerkweg 3 in Valkenburg.

Zonder aanmelding kan elke bewoner hier uitleg vragen, problemen of ervaringen kenbaar maken en ideeën opperen die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk.