KATWIJK – Over twee jaar moeten alle ambtenaren samen werken op het gemeentehuis. De publieks- en kantoorfuncties van het Heerenhuys verdwijnen hiermee. Het gemeentebestuur heeft ingestemd met het Voorlopig Ontwerp Toekomstbestendige Huisvesting.

Voor de huisvesting van de ambtenaren onder één dak moet het gemeentehuis worden verbouwd. Na de verbouwing levert het samenwerken onder 1 dak na 2021 een structurele bezuiniging op in de begroting van de gemeente van ruim 430.000 euro per jaar.

Voorlopig Ontwerp
In juni vorig jaar is er geld beschikbaar gekomen om een Voorlopig Ontwerp verder uit te werken. Met dit Voorlopig Ontwerp staat de bezoeker van het gemeentehuis centraal, wordt de monumentenstatus van het gebouw niet aangetast en is er rekening gehouden met duurzaamheid en hergebruik van materialen. Dit ontwerp is de meest efficiënte manier om de medewerkers van de gemeente een plek te geven in het gemeentehuis, zodat zij hun werk goed kunnen doen en beter kunnen samenwerken.

Wat merkt de bezoeker?
Er komt een ‘beperkte’ uitbouw aan de vleugel tegenover het monumentale gedeelte van het gemeentehuis op de begane grond. De klantcontacten worden verplaatst naar deze vleugel. Het plein wordt opnieuw ingericht en de hoofdentree naar de klantcontacten komt op straatniveau. Er komt ook een ingang voor bezoekers nabij de parkeergarage. Dit alles geeft een verbetering van bereikbaarheid, ook voor minder validen en een verbetering in de dienstverlening.

Parkeren bij Cleijn Duin
In verband met de uitbreiding van het gemeentehuis heeft adviesbureau Mobycon een onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de direct omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat de capaciteit van de parkeergarage niet voldoende is om de toename van auto’s op te vangen. De parkeergarage is in eerste instantie bestemd voor dienstauto’s en auto’s van bezoekers.
Hierdoor ontstaat er een hoge parkeerdruk in de directe omgeving als medewerkers van het Heerenhuys naar het gemeentehuis komen. Er zijn in een cirkel van 300 meter rond het gemeentehuis op werkdagen wel voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Het voorstel is daarom medewerkers te laten parkeren op het parkeerterrein van Cleijn Duin en het marktplein.

Om de parkeerdruk in de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden medewerkers gestimuleerd om meer met de fiets of openbaar vervoer te komen en wordt het minder aantrekkelijk gemaakt om met de auto te komen.

Onderdoorgang fietsers opheffen
Met de komst van de nieuwe entree nabij de parkeergarage wordt er straks meer gebruik gemaakt van de oversteekplaats bij de fietsonderdoorgang onder het gemeentehuis. Tijdens een inwonersbijeenkomst laten belanghebbenden weten blij te zijn met de plannen voor de nieuwe entree bij de parkeergarage, maar leidt de oversteekplaats bij het fietspad nu al regelmatig tot gevaarlijke situaties en zijn er al meerdere ongelukken geweest. Als het gebruik van de oversteekplaats toeneemt, zal ook het risico op gevaarlijke situaties en ongelukken toenemen. De gemeente stelt daarom voor om de fiets onderdoorgang op te heffen. Er liggen twee alternatieve fietsroutes rondom het gemeentehuis. Deze fietsroutes zijn een veiliger alternatief voor het doorgaande fietsverkeer. Dit biedt ook meer veiligheid voor bezoekers en medewerkers die gebruik gaan maken van de oversteekplaats naar de nieuwe entree. De procedure die volgens de Wegenwet nodig is voor het opheffen van de fietsonderdoorgang start na de besluitvorming van het VO in de gemeenteraad.

Planning
Na het besluitvormingstraject in de gemeenteraad wordt gestart met het definitieve ontwerp en het inrichtingsplan. De eerste verhuizingen staan gepland in het voorjaar van 2019. Eind 2019 zijn de publieks- en kantoorfuncties van het Heerenhuys naar het gemeentehuis van Katwijk verhuisd.

Comments

comments

DELEN