KATWIJK – Donderdag moet de Katwijkse raad beslissen of er 175.000 euro beschikbaar komt voor het “externe ontwerp- en plan over de verdieping van de Conceptvisie Bereikbaarheid Regio”.

Dit plan behelst de Pioniersbaan (voorheen Noordelijke Randweg Rijnsburg) en een verdubbeling en herinrichting van de Ir. G. Tjalmaweg.

De gemeente Katwijk werkt aan een visie op de bereikbaarheid van de gemeente Katwijk. Uit contacten met de regio en de provincie trekt Katwijk de conclusie dat een verdere verdieping van de Conceptvisie regionale Bereikbaarheid naast kansen voor de gemeente, ook kansen voor de regio biedt. De mogelijkheden van de Pioniersbaan moeten daarvoor verder worden verkend. De voordelen van deze regionale bereikbaarheidsvisie zijn voor Katwijk onder andere een betere doorstroming op het hoofdwegennet, optimale ontsluiting van Rijnsburg Noord en minder doorgaand (zwaar)verkeer in de Katwijkse woonkernen. Gezien het belang is verdieping in deze visie nodig. Bovendien is draagvlak in de regio en provincie nodig. De provinciale projecten gaan gewoon door, dus het college stelt de raad voor deze extra studie snel op te starten. Daarvoor wordt 175.000 euro gevraagd aan de gemeenteraad.

Debat en besluit
Het voorstel van het college is toegevoegd aan het punt op de agenda over de Rijnlandroute. Bij de plannen van de provincie over de inpassing van de Rijnlandroute bij Valkenburg heeft het college dertien aandachtspunten. Het debat hierover begint om 20.30 uur.
Het besluitvormende deel van de raadsavond begint om 22.45 uur. Dan wordt de raad gevraagd een besluit over het krediet te nemen.

Comments

comments

DELEN