Het college van B&W wil de raad voorstellen sportaccommodaties vaker te benutten voor maatschappelijk gebruik. Dit voorstel komt voort uit het gemeentelijk sportbeleid 2012-2017, waarbij het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties één van de speerpunten is.

Het komende jaar start een pilot bij twee sportparken, Valken ’68 en VV Katwijk. Het college wil de raad vragen 107.000 euro hiervoor vrij te maken.

Na eerdere goede ervaringen met het Welzijnskwartier, die bij Valken ’68 een kookactiviteit voor jongeren organiseerde en bij VV Katwijk ‘Bewegen met muziek’ voor ouderen, heeft de gemeente de wens geuit een structureel vervolg te willen geven aan het optimaler gebruik van sportaccommodaties. Op deze manier zijn de sportparken overdag beter bezet en ontstaat er een groter maatschappelijk rendement voor kwetsbare doelgroepen, die te maken hebben met re-integratie, isolement en dagbesteding. Naast het grote maatschappelijke rendement kan het op termijn mogelijk ook een kostenbesparing opleveren op het gebied van re-integratie en de WMO. Voor de verenigingen betekent dit dat hun maatschappelijke rol verder wordt vergroot en de exploitatie verbetert.

De gemeente wil voor het uitrollen van de pilot het Welzijnskwartier inzetten. Om de sportparken goed te benutten zal het Welzijnskwartier een sportparkmanager aanstellen. Deze sportparkmanager zou een professional moeten zijn, die ondernemend en innovatief is om verbindingen te leggen en de samenwerking te stimuleren. Daarnaast is hij/zij fysiek aanwezig op het sportpark als coördinator/toezichthouder en ondersteunt hij/zij op deze manier de sportvereniging.

Het voorstel voor deze pilot is getoetst bij diverse verenigingen. Na hun enthousiasme heeft de gemeente contact gezocht met de stichting Vitale sportvereniging. Hun concept van de Vitale sportvereniging sluit goed aan bij de wens van de gemeente. Volgens de visie van de Vitale Sportvereniging (VSV) zijn de sportverenigingen een belangrijke bindende factor in de samenleving. Een VSV is een maatschappelijke ondernemende organisatie, die betrokken is bij de buurt, een soort servicepunt dat zich richt op sporten, bewegen, participatie, werk, scholing, dagbesteding, vrijwilligerswerk en talentontwikkeling. Dit gebeurt door het professionaliseren en verbeteren van de faciliteiten van de sportvereniging. De VSV biedt een doorlopend sport- en activiteitenaanbod aan dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van inwoners.

Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd, waarbij ook de veronderstelde besparingen zullen worden betrokken. Afhankelijk van de resultaten wordt bekeken of het concept van de Vitale sportvereniging wordt uitgebreid bij de twee pilotverenigingen en eventueel uitgerold kan worden bij andere verenigingen.