En wéér heeft de gemeente Katwijk er een zichzelf voortslepend dossier bij. De ultieme bevestiging hiervan kwam afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Met een tweetal moties die terzijde werden gelegd kwam andermaal aan het licht dat afspraken tussen de collegepartijen heilig zijn. Aanleiding hiervoor was de stellingname van politieke partijen in de Katwijksche Post. Met de stelling of de locatie Noordzeepassage de beste plek vormt voor de bibliotheek waren de meeste partijen het oneens, waaronder de ChristenUnie. Dat gaf een week lang ruimte voor speculatie omdat een motie werd aangekondigd om de stekker uit het project te trekken. Gelet op het stemgedrag van de ChristenUnie vraag ik me af welk voordeel hun stellingname hen uiteindelijk oplevert.

Met twee moties van twee fracties (KiesKatwijk en Hart voor Katwijk) werd opgeroepen om de stekker uit het project Noordzeepassage te trekken. De motie van de fractie van Hart voor Katwijk was het meest vergaand. In hun motie werd gepleit voor het opknappen van de huidige centrumlocatie van de bibliotheek aan de Schelpendam.

De collegepartijen SGP, CDA en ChristenUnie moesten dus kleur bekennen. Dat was niet erg overtuigend, zo bleek ook al tijdens de oordeelsvormende sessie over het bieb-project. Er was uiteindelijk een twintig minuten durende schorsing, een plotseling opduikende voorzitter van de grootste collegepartij én een voortijdig vertrek die avond van raadslid Atie Kuijt (ChristenUnie) voor nodig om de raadsleden van de collegepartijen tégen de ingediende moties te laten stemmen. Het bieb-project in de Noordzeepassage gaat dus gewoon door, al blijft de kans groot dat er nog een ‘escape’ volgt. Overigens is het daarbij niet te hopen dat het Baljuwplein opnieuw in beeld komt. Ook dáár is het gepriegel op de vierkante millimeter.

In de afgelopen jaren zijn er genoeg kansen geweest om óf het bibliotheek-dossier af te ronden óf om het een andere richting uit te sturen. Men had het zoekgebied kunnen uitbreiden, een besluit tot renovatie van de huidige locatie kunnen nemen, nogmaals een onderzoek kunnen (laten) doen naar de koopstroom met een bieb in het winkelcentrum, stiekem kunnen bekijken of er nog andere doelen zijn om het geld te besteden óf het geld in de gemeenteportemonnee te laten zitten. Dat is dus allemaal niet gebeurd. Daarbij is het jammer dat met de verkoop van Tripodia aan de Baptistengemeente een twijfelachtig voorschot is genomen op toekomstige besluitvorming. Met een brede en nuchtere blik op (gemeentelijk) vastgoed en het rendabel maken ervan, had men veel meer kunnen bereiken waarmee het algemeen belang veel meer was gediend. Het zal vast niet ‘sexy’ zijn geweest, maar met een gerenoveerd Tripodia als gemeenschapshuis én Cultuurhuis, had men vele knelpunten kunnen oplossen. Soms is het algemeen belang beter gediend met relatief eenvoudige oplossingen. De keuze voor het doorrammen van prestigeprojecten bevat risico’s, waarvan men bij een negatieve uitkomst hopelijk niet de schuld afwentelt op de kiezer.

Comments

comments

DELEN