De lokale politiek maakt zich op voor de behandeling van de gemeentebegroting, morgen, 7 november. Dat zal ongetwijfeld weer veel debat en veel moties opleveren. Ik hoop dat de elf politieke fracties zich weer tot het uiterste zullen inspannen om een betere ‘deal’ voor onze inwoners voor elkaar te krijgen bij en in samenwerking met het college. Ik twijfel niet aan de goede intenties.

Toch zijn er signalen dat met het vooropstellen van de belangen van onze inwoners dikwijls veel woorden gemoeid zijn en dat de daadkracht achterblijft. Ik moet hierbij denken aan een ingezonden brief van afgelopen zomer in de Katwijksche Post van mediapartner Verhagen.

Die ingezonden brief ging over het beantwoorden van emails van inwoners, of meer het gebrek daaraan. Wat gaat er fout bij de ambtelijke organisatie waardoor emails van inwoners niet of rijkelijk laat worden beantwoord? Als de lokale overheid werk wil maken van een beter imago, dan begint dat met zoiets simpels als het organiseren van een degelijk functionerende klantcontact-organisatie. Voor de gemeente is het daarbij van belang om niet blind te staren op uitkomsten van waarstaatjegemeente.nl

De herinrichting van de Julianalaan/Biltlaan en het vastzetten van de Julianabrug is een ander voorbeeld waar het belang van de burger een beetje naar de achtergrond is gedrukt. Met een dubbelzijdig druk fietspad aan de oostkant en alleen een voetpad aan de westkant (voor de bewoners van de wijk Synthese) weet ik niet of je inwoners per sé een dienst bewijst. Zeker niet de mindervalide inwoners onder ons. Een ruimtelijk ‘dingetje’ waarbij het belang van inwoners met het grote belang van inclusiviteit ondergeschikt wordt gemaakt aan onder andere de ‘groene hysterie’.

En hoe zit het met de lokale belastingen? Nu de gemeente Katwijk ‘een financieel gezonde gemeente’ kan worden genoemd, kan de focus weer worden gelegd op het verlagen van lokale belastingen. Wat mij betreft vervolgt de gemeenteraad dan ook de discussie over bezuinigingen. Het is namelijk altijd een goed idee om als gemeente kritisch naar je uitgaven te kijken en uitkomsten van lokaal beleid te monitoren.

Zeker de in het oog springende eenmalige én structurele uitgaven springen dan in het oog. Neem een organisatie als het Welzijnskwartier, waar jaarlijks bijna 4 miljoen euro gemeentelijke subsidie naar toe gaat. Ik zou als gemeenteraad adviseren scherp de vinger aan de pols houden en de uitkomsten van de vele activiteiten van deze organisatie goed analyseren op output en outcome. Wat koopt de gemiddelde inwoner hiervoor?

Ongetwijfeld kort door de bocht maar niets is vanzelfsprekend als het de belangen van de inwoners niet (voldoende) dient, wat mij betreft.

Volg het nieuws over de Algemene Beschouwingen live bij RTV Katwijk of via mediapartner Verhagen en bedenk wel: men praat over úw geld!